Case

Kundens efterfrågan?

 • Järnvägsgrindsystem
 • Inget omvändningsområde
 • Hög öppnings- / sluthastighet
 • Anslutning av kontroll med axelräknare på plats
 • Säker hållning av grindblad i öppet läge
 • Hög kvalitet

ThyssenKrupp

Svårigheter

 • Konstruktiv och elektrisk integration av ytterligare sammankoppling.
 • Anslutning av axelbordsystemet med vår styrenhet
 • Koordination / Kommunikation mellan slutkund, tillverkare av axeltält och vår partner

Levererade produkter

 • EntraQuick® 5×2.5 m
 • Ytterligare 2 låsanordningar för öppnade grindblad
 • Styrförlängning / anslutning med axelmotstånd
 • Varför vi kunde vinna
 • Omfattande konsultation på plats
 • Besökt en liknande (installerad) lösning i närheten av slutkunden
 • Bra implementering av projektet
 • Högkvalitativa krav från slutkunden uppfylldes – ytterligare 4 portar är redan begärda

Varför vi kunde vinna

 • Extensive on-site consultation
 • Visit to a similiar (installed) solution in the near of the end customer
 • Good implementation of project
 • High quality requirements of the end customer were met – four more gates are already requested

Kommentar om uppgiften

Norbert Moos, ansvarig projektledare på ThyssenKrupp Rasselstein, tillägger: “Avtalen med leverantörerna var krävande men i slutändan kunde målen uppnås och vi ser tryggt framåt. Vi njuter av den långsiktiga funktionaliteten i denna solida och hållbara grind!”

Produkter i detta fall

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.