Case

Kundens efterfrågan?

K

onventionellt områdesskydd som säkerställer ett smidigt flöde av in-och utfart, men också en enkel åtkomst till fabrikslokalerna för anställda dygnet runt.

Genomförande av en helautomatisk uppfart och en automatisk besökarregistrering

Oettinger brewery/Bosch

Svårigheter

Installation under kundens dagliga arbetsrutiner, t.ex. ständigt inkommande och utgående lastbilar

Levererade produkter

  • EntraQuick ® I
  • Rotationsgrind TurnSec I
  • Specialgjorda palisader

Varför vi kunde vinna

  • Långsiktigt och gott samarbete med Bosch
  • Djup kompetens som kombinerar våra produkter med kontrollenheter från Bosch
  • Typtestade produkter med hög kvalite

Kommentar om uppgiften

“Det implementerade säkerhetskonceptet passar Oettinger som en skräddarsydd kostym! Förutom den helautomatiska och dörrmanlösa besökarhanteringen guidas alla personer genom en processintegrerad säkerhetsinformation. Detta säkerställer smidig auditiv dokumentation av besökartrafik. Den dynamiska auktoriseringshanteringen är exakt anpassad till Oettingers interna verksamhet. Till exempel får leverantörer endast lämna lokalerna efter etablering av personalens legitimitet. Det är viktigt för vår kund att deras höga säkerhetsstandarder utförs utan att den dagliga verksamheten påverkas. Detta kan endast garanteras med en professionellt arbetsgrupp. Vi vill därför gå tillbaka till den djupa kunnigheten och produktkvaliteten av vår partner Perimeter Protection Germany GmbH.” – Necat Devici, systemkonsult i projektbranschen för åtkomstkontroll av Bosch Security

Produkter i detta fall

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.