• Svenska
    • Danska
    • Engelska
    • Tyska
    • Swiss
    • Franska

Tyre killers - fasta spikar med garanterad stoppeffekt

PPGs Tyre Killers är utformade för att förstöra fordon som försöker köra in ett säkrat område. Om ett fordon försöker forcera igenom, kommer dess däck och axlar att förstöras.

Tyre Killer och den modulära Tyre Killer SHARK erbjuder en hög klassiskt skydd mot obehörigt tillträde eller utträde från fientliga motorfordon. Om ett fordon försöker forcera igenom, kommer dess däck och axlar att förstöras beroende på modell. Ytterligare forcering kommer att förhindras.

Perimeter Protections Tyre Killers kan användas individuellt eller i kombination med andra produkter för att bilda en sluss för fordon. De solida och skarpa spikarna är tydligt synliga tack vare ”garish” varningsfärger och därigenom säkerställer stoppandet av inkommande fordon i god tid.

Spikarna höjs och blockerar vägen med en höjd av 215 mm till 450 mm, beroende på modell. I sänkt läge är våra Tyre Killers helt diskreta och parallella med vägen. De kan stödja fordon med en lastbärande kapacitet upp till broklass SLW 60.

Tyre Killer “plug and play” kännetecknas av ett grunt installationsdjup. Detta gör den särskilt lämplig för platser med begränsat tillgängligt djup tack vare underjordiska installationer.

Enastående prestation

Tyre Killer
Blocking height
450 mm
Blocking width
2000 mm – 6000 mm
Operating time
Raising: approx. 2 sec., lowering: approx. 2 sec.
Drive unit
Installed in seperate drive cabinet
Installation depth
900 mm
Options
RO3
Tyre Killer SHARK
Blocking height
215 mm
Blocking width
2000 mm to 6000 mm in 500 mm increments
Operating time
Raising: < 1 sec., lowering: <1 sec.
Drive unit
Installed on left or right viewed from the outside
Installation depth
490 mm incl. 190 mm for drainage pipes

Ytterligare information

Ladda ner PDF

Service

Vi erbjuder Service som är anpassat för dina behov. Våra servicetekniker är specialister inom mekanik, elektronik samt hydraulik dessutom väl kompetenta inom modern teknik som tillämpas i våra produkter.

Intresserad av den här produkten?

Kontakta oss

+46 (0) 10-209 48 00 eller info@perimeterprotection.se

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

In unserem Newsletter bieten wir Ihnen Informationen zum Thema Perimeterschutz, unserem Unternehmen und unseren Produktneuheiten. Der Newsletter erscheint ein bis zwei mal monatlich und ist kostenlos.
* Eingabe erforderlich

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

In unserem Newsletter bieten wir Ihnen Informationen zum Thema Perimeterschutz, unserem Unternehmen und unseren Produktneuheiten. Der Newsletter erscheint ein bis zwei mal monatlich und ist kostenlos.
* Eingabe erforderlich

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."