Roadblocker med minskat installationsdjup

City-light Cyclope sortimentet av roadblockers är en effektiv säkerhetslösning som kan tillämpas inom många områden.

City-light Cyclope Roadblockers är designade för platser där fotgängare och cyklister kan passera obehindrat men fordonstrafiken stoppas. Dess smala men starka design gör den till en estetisk och effektiv lösning för att kontrollera åtkomsten i områden där stora wedge barriers eller road blockers inte är möjliga eller nödvändiga.

City-light Cyclope Roadblockers är enkla att installera på de flesta offentliga platser då installationsdjupet är mindre jämfört med konkurrerande produkter.

Detta gör roadblockers till ett självklart val i centrala stadsområden där grunddjupet är begränsat på grund av underjordiska installationer, eller i entréer eller runt byggnader där extra säkerhet behövs.

City-light Cyclopes motoriserade plattform har en hydraulisk enhet och har konstruerats för att upprätthålla ett driftläge med hög intensitet. Det finns ett brett utbud av möjliga konfigurationer att välja mellan, vilket gör det till en brett tillämplig säkerhetslösning oavsett behov.

Service

Vi erbjuder Service som är anpassat för dina behov. Våra servicetekniker är specialister inom mekanik, elektronik samt hydraulik dessutom väl kompetenta inom modern teknik som tillämpas i våra produkter.

Intresserad i den här produkten?

Kontakta oss

+46 (0) 10-209 48 00 eller info@perimeterprotection.se

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG Newsletteranmeldung

* Pflichtfeld

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG Newsletteranmeldung

* Pflichtfeld

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.