Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Säkerhet för statliga byggnader - nödvändigt för att förhindra attacker

Statliga byggnader, speciellt ambassader, är attraktiva mål för attacker som grovt kan skada ett land/rike utan att behöva resa till de respektive områdena.

Det är nödvändigt att försvara byggnaderna och självklart parlamentarikerna från hot från aktivister, politiska demonstranter eller terrorister. Därför är ett omfattande skydd för att säkerställa politisk fred grundläggande. Utrymme utomhus är ofta begränsat och därför ligger områdets säkerhetslösning oftast tätt intill byggnaden. Dessa finns dessutom ofta i miljöer som ofta är besökta av fotgängare och trafik. Det är därför högsäkerhetsprodukter, som våra krash-testade pollare eller grindar det idealiska valet för att säkra parlamentariska miljöer.

 

Ambassad säkerhet med estetisk design i åtanke

Våra högsäkerhetsprodukter inkluderar det lägsta grundfundamentet världen. Det reducerar märkbart installationskostnader

och tillåter installation i områden där markförhållandena är begränsade på grund av underjordisk aktivitet, avlopp, el, etc., dessutom erbjuder vi dekorativa grindar eller räcken kombinerat med moderna övervakningssystem utomhus med både estetisk design och säkerhet.

 

Expertis och erfarenhet

Vi är väl medvetna det ökade behovet för områdesskydd runt parlamentariska byggnader och kan erbjuda våra kunder expertis. Perimeter Protection Group har mycket gedigen erfarenhet gällande hur ambassader, stadshus och många fler parlamentariska byggnader runt om i världen bäst ska säkras.

Referenser för ambassader

 • Europe
 • US Embassy, Latvia
 • Russian Embassy, Austria
 • US Embassy, Sweden
 • US Embassy, Norway
 • Saudi Arabian Embassy, Poland
 • Asia
 • British Embassy West Bay Doha, Qatar
 • Australian Embassy, Indonesia
 • Embassy of Saudi Arabia, Oman
 • AFRICA
 • Saudi Arabian Embassy, Niger
 • Saudi Arabian Embassy, Comoros
 • Royal Embassy of Saudi Arabia, Kenya

Hur kan vi hjälpa dig?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående säkerhetslösningar, produkter eller tjänster

Kraschtest

Tracked Gate M50 är en skjutgrind som är utformad för att stoppa alla hot. Trots sin massiva konstruktion har den också en extremt platt grund. Den kan höjdanpassas och utrustas med överklättringsskydd för att uppfylla platsspecifika krav.

Kraschchtest