Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Effektiv säkerhet för logistik och transport

Stöld, vandalism eller sabotage ökar ständigt. Logistik och transport påverkas också hårt. Fordon, maskiner och varor blir allt mer fokus för brottslingar på grund av betydande värdeökningar. Effektiv transportsäkerhet behöver specialdesignade lösningar.

Skydda dina värdefulla varor

Våra produkter realiserar kompletta säkerhetskoncept men kan också enkelt integreras i befintliga system för att skydda dina värdefulla varor! Passagekontroll kombinerad med lämplig planering kan vara till hjälp för att erhålla en statlig ackreditering som ”Känd Avsändare”.

 

Våra produkter och lösningar är speciellt designade för att tillgodose behoven på logistikområden. Vi kan säkerställa en smidig drift av ingångar och utgångar i daglig drift samtidigt som vi på ett tillförlitligt sätt skyddar mot obehörigt tillträde. Från särskilt effektiva, typtestade snabbvikningsgrindar eller konventionella skjutgrindar, rotationsgrindar till skräddarsytt staket. Vi erbjuder omfattande och tillförlitliga säkerhetskoncept, som ger säkerhet inte bara för fastigheter utan även för företagets anställda.

Success stories

Vi på PPG är väl medvetna om att våra kunders tillfredställelse är nyckeln till vår framgång som säkerhetspartner. Läs gärna mer om våra projekt där fler lyckade installationer omnämns

REFERENSER

Referenser logistik och transport

 • Europe
 • Docler Office Building, Hungary
 • DC Backbarrow, United Kingdom
 • Amazon, Finland
 • Sulser Logistik AG, Switzerland
 • Amazon, Italy
 • Amazon, Poland
 • Amazon, Czech Republic
 • TNT, Italy
 • TNT, France
 • DPD, Belgium
 • Amazon, France
 • DHL, Italy
 • LIDL, Slovakia

How can we help you?

Please contact us if you got any questions regarding security solutions, products or services.

Produkttest

EntraQuick I & II är de en av de få Snabbvikgrindarna som innehar certifiering med
TUV DIN EN 13241-1

Snabbvikgrindar