Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Kraftverksskydd kräver högsta säkerhetsstandard

På grund av aggressiv terrorism de senaste åren har det skett en märkbar ökning av säkerheten på EKP (Economic Key Points). Dessa är platser som kärnkraftverk samt stora kraftverk, vattenreningsverk, gasverk och olje- eller petrokemiska anläggningar och raffinaderier.

Flera delar av säkerhet för kraftverksskydd

Perimeter Protection Group kan förse flera delar av säkerhet där det krävs. Vi uppnår detta med robusta staketkonstruktioner och moderna system för elektroniskt staketsdetektering och omfattande utomhusövervakning. Detta kan kombineras med tillförlitliga ingångskontroller, t.ex. kul-resistenta säkerhetsgrindar och moderna inträdeskontrollanordningar.

En attack på ett kärnkraftverk skulle få katastrofala följder för den ekonomiska, hälso- och ekologiska situationen. Kärnkraftverk som är utformade för att ge hög nivå av skydd för folkhälsa och säkerhet kräver högsta säkerhetsstandarder. Vår produktportfölj erbjuder rigorösa och pålitliga säkerhetslösningar för sådana kritiska områden. Detta inkluderar fysiska fordonsbarriärer som krash-grindar, wedge barriers, t.ex. kombinerat med snabbvikgrindar som bildar fordonsslussar.

Success stories

Vi på PPG är väl medvetna om att våra kunders tillfredställelse är nyckeln till vår framgång som säkerhetspartner. Läs gärna mer om våra projekt där fler lyckade installationer omnämns

REFERENSER

Referenser kraftverk

 • Europe
 • EDF Energy, Kings Yard, Olympic Park, United Kingdom
 • Energy Centre Language Plymouth, United Kingdom
 • National Grid, United Kingdom
 • NG St. Fergus, United Kingdom
 • Magnox Oldbury, United Kingdom
 • Rooscote Power Station, United Kingdom
 • Nuclear Reprocessing, United Kingdom
 • EDF Energy, United Kingdom
 • ASIA
 • Power Plant, China

Hur kan vi hjälpa dig?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående säkerhetslösningar, produkter eller tjänster.

Kraschtest

Tracked Gate M50 är en skjutgrind som är utformad för att stoppa alla hot. Trots sin massiva konstruktion har den också en extremt platt grund. Den kan höjd anpassas och utrustas ned överklattringsskydd för att uppfylla platsspecifika krav.

Kraschtest