Kraftverksskydd kräver högsta säkerhetsstandard

På grund av aggressiv terrorism de senaste åren har det skett en märkbar ökning av säkerheten på EKP (Economic Key Points). Dessa är platser som kärnkraftverk samt stora kraftverk, vattenreningsverk, gasverk och olje- eller petrokemiska anläggningar och raffinaderier.

Flera delar av säkerhet för kraftverksskydd

Perimeter Protection Group kan förse flera delar av säkerhet där det krävs. Vi uppnår detta med robusta staketkonstruktioner och moderna system för elektroniskt staketsdetektering och omfattande utomhusövervakning. Detta kan kombineras med tillförlitliga ingångskontroller, t.ex. kul-resistenta säkerhetsgrindar och moderna inträdeskontrollanordningar.

En attack på ett kärnkraftverk skulle få katastrofala följder för den ekonomiska, hälso- och ekologiska situationen. Kärnkraftverk som är utformade för att ge hög nivå av skydd för folkhälsa och säkerhet kräver högsta säkerhetsstandarder. Vår produktportfölj erbjuder rigorösa och pålitliga säkerhetslösningar för sådana kritiska områden. Detta inkluderar fysiska fordonsbarriärer som krash-grindar, wedge barriers, t.ex. kombinerat med snabbvikgrindar som bildar fordonsslussar.

Referenser

Våra kunders tillfredsställelse är nyckeln till vår framgång som säkerhetspartner – och det vet vi! Läs mer om spännande projekt som vi har genomfört med framgång.

Referenser kraftverk

Europe
EDF Energy, Kings Yard, Olympic Park, United Kingdom
Energy Centre Language Plymouth, United Kingdom
National Grid, United Kingdom
NG St. Fergus, United Kingdom
Magnox Oldbury, United Kingdom
Rooscote Power Station, United Kingdom
Nuclear Reprocessing, United Kingdom
EDF Energy, United Kingdom

ASIA
Power Plant, China

Hur kan vi hjälpa dig?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående säkerhetslösningar, produkter eller tjänster

Kraschtest

Detta är ett kraschtest av PPG-pollare M50 fixed (355 mm-11000mm) Testat och certifierat enligt ASTM F 2656-07 P1