stadium

Stadion säkerhet

Kompletta omkretsskyddskoncept för stadioner blir allt viktigare. Höga antalet besökare, världsomspännande medie närvaro men också stränga krav på strukturell säkerhet kräver effektiva och holistiska omkretsskyddskoncept.

Säkerhetskoncept för stadioner

Det yttre skyddet av stadioner måste utformas på ett sådant sätt att det garanterar en förebyggande säkring, reglering och kontroll av enorma passagerar- och fordonsflöden i och runt stadion. Detta är bland annat för att undvika panik, oro eller överfyllning på stadion och för att säkerställa en snabb och smidig evakuering, t.ex. vid eldsvåda.

Men hot förändras. Särskilt den allt mer aggressiva terrorismen och attacker mot människor som samlas med våldsamt invaderande fordon bildar en ytterligare central riskfaktor. PPG-produkter med hög säkerhet med slagskydd, såsom internationellt certifierade kraschpollare, utgör en idealisk, förebyggande försvarsåtgärd och effektivt skydd mot sådana attacker!

PPG-kraschpollare - Hög säkerhet med blockerande effekt

Kraschpollare M30 och M50 från PPG erbjuder krasktestad säkerhet med slagskydd. Beroende på säkerhetskraven erbjuder Perimeter Protection Group olika rörliga eller fasta kraschpollare. Fotgängare kan komma in obehindrat men fordonstrafik ska stoppas. Alla pullerter har robust konstruktion med tungt material och högt dragstål.

På grund av deras tilltalande design kan kraschpollarna användas i stadens omgivningar för stadsäkerhet och trafikledning. De kommer med snabba driftstider och grunt fundament.

Referenser

Våra kunders tillfredsställelse är nyckeln till vår framgång som säkerhetspartner – och det vet vi! Läs mer om spännande projekt som vi har genomfört med framgång.

Referenser Arenor

EUROPE
Allianz Arena, Germany

Hur kan vi hjälpa dig?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående säkerhetslösningar, produkter eller tjänster

Kraschtest

Detta är ett kraschtest av den fasta PPG-pollaren M50 (355mm-11000mm). Det har krasktestats och certifierats enligt ASTM F 2656-07 P1, PAS 68 och IWA 14-1.

Ytterligare information

Download PDF

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.