Säkerhet för statliga byggnader - nödvändigt för att förhindra attacker

Statliga byggnader, speciellt ambassader, är attraktiva mål för attacker som grovt kan skada ett land/rike utan att behöva resa till de respektive områdena.

Ambassad säkerhet med estetisk design i åtanke

Våra högsäkerhetsprodukter inkluderar det lägsta grundfundamentet världen. Det reducerar märkbart installationskostnader och tillåter installation i områden där markförhållandena är begränsade på grund av underjordisk aktivitet, avlopp, el, etc., dessutom erbjuder vi dekorativa grindar eller räcken kombinerat med moderna övervakningssystem utomhus med både estetisk design och säkerhet.

Expertis och erfarenhet

Vi är väl medvetna det ökade behovet för områdesskydd runt parlamentariska byggnader och kan erbjuda våra kunder expertis. Perimeter Protection Group har mycket gedigen erfarenhet gällande hur ambassader, stadshus och många fler parlamentariska byggnader runt om i världen bäst ska säkras.

Referenser för ambassader

Europe
US Embassy, Latvia
Russian Embassy, Austria
US Embassy, Sweden
US Embassy, Norway
Saudi Arabian Embassy, Poland

Asia
British Embassy West Bay Doha, Qatar
Australian Embassy, Indonesia
Embassy of Saudi Arabia, Oman

Africa
Saudi Arabian Embassy, Niger
Saudi Arabian Embassy, Comoros
Royal Embassy of Saudi Arabia, Kenya

Hur kan vi hjälpa dig?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående säkerhetslösningar, produkter eller tjänster

Kraschtest

Detta är ett kraschtest av PPG-pollare M50 fixed (355 mm-11000mm) Testat och certifierat enligt ASTM F 2656-07 P1

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.