• Svenska
    • Danska
    • Engelska
    • Finska
    • Tyska
    • Franska

Idag står den globala högsäkerhetsmarknaden inför ökad konkurrens från tillverkare av icke-kraschtestade produkter.

Bevis på överensstämmelse med kraschbedömning ges ofta genom penetration av en (falsk) självcertifiering baserad på statiska beräkningar. Jämfört med en giltig certifiering av kraschtest kan endast ett riktigt kraschtest i slutändan bevisa motståndet mot belastningsinverkan, sålunda säkerställa överensstämmelse enligt den nödvändiga säkerhetsnivån! Våra högsäkerhetsprodukter tillverkas i Tyskland under strikt kvalitetskontroll och sätter hinder för obehörig eller våldsamt fordonstillträde på ett tillförlitligt sätt.

Alla produkter är certifierade till högsta nivå enligt brittisk standard PAS 68 (7,5 t vid 80 km/h) eller amerikansk standard ASTM F 2656/DOS (6,8 t vid 80 km/h) eller IWA 14-1 (7,2 t vid 80 km/h). Vissa pollartyper testas också på en lägre nivå (K4/M30). Vi anpassar oss efter dina specifika krav för att skydda dina byggnader med tillhörande områdesskydd. Olika standarder för att bedöma nivån på slagmotståndet för fordonssäkerhetsbarriärer (VSB) har utvecklats under åren. De specificerar testfordonstyper, test fordonsvikt, testhastigheter, toleranser och prestandakriterier såsom fordonspenetration.

 

Vilken certifiering är rätt för dina specifika krav?

Badge DOS
Badge DOD

Amerikansk standard

År 1985 publicerade USAs statliga myndigheter certifieringsstandard SD-STD-02.01. Testfordonet specificerades med en medeltung lastbil, vikt 6800 kg (15000 lb). De nominella slaghastigheterna var 50 km/h, 65 km/h och 80 km/h. Penetration mättes och klassificerades i tre kategorier av penetrationsgrad.

Under 2007 ersattes SD-STD-02.01, Revision A, mars 2003 med ASTM F2656-07. Denna nya standard innehöll inte bara medelfordonet men även tre nya typer av testfordon. Det var en liten personbil, pickup truck och en tung lastbil. Det fanns tre förutbestämda slaghastigheter för varje fordonskategori. Penetreringen mättes och klassificerades i fyra kategorier av penetrationsgrad.

Den senaste versionen av testmetoden F2656 publicerades 2015. Bland olika uppdateringar infördes två ytterligare fordon. Det var passagerarbilen Sedan och klass 7 lastbilen. Den uteslöt den lägsta penetrationsgraden.

Märke PAS68

Brittisk standard

År 2005 publicerades PAS 68:2005 specifikationen för fordonssäkerhetsbarriärer: Fasta pollare. Det gav viss synergi med teststandarderna av USAs myndigheter. Standarden utökades inom två år för att inkludera specifika problem som rörde andra typer av fordonssäkerhet. Det inkorporerade nu t.ex. vägblockerare, dropparmsbarriärer och säkerhetsgrindar.

Den senaste versionen av testspecifikationen PAS 68:2013 rankar VSB baserat på sex typer av testfordon. Inklusive upp till sju testhastigheter. Penetration mäts från VSBs.

Badge IWA

Internationell standard

År 2013 publicerades IWA 14-1:2013 för att förse en internationell konsensusuppbyggd specifikation. Syftet var att harmonisera prestandakraven, fordonets slagtestsmetod och prestationsbedömning för VSB.

Detta krävde sammanslagning av fordonets slagtestspecifikation enligt ”British Publically Available Specification” PAS 68 med den amerikanska standardtestmetoden ASTM F 2656. Den internationella standarden bedömer VSB prestanda baserat på nio typer av testfordon med upp till sju testhastigheter. Penetrering mäts från VSB´s.

Ytterligare information

Download PDF

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

In unserem Newsletter bieten wir Ihnen Informationen zum Thema Perimeterschutz, unserem Unternehmen und unseren Produktneuheiten. Der Newsletter erscheint ein bis zwei mal monatlich und ist kostenlos.
* Eingabe erforderlich

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

In unserem Newsletter bieten wir Ihnen Informationen zum Thema Perimeterschutz, unserem Unternehmen und unseren Produktneuheiten. Der Newsletter erscheint ein bis zwei mal monatlich und ist kostenlos.
* Eingabe erforderlich

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."