Perimeter Protection Group
Går Grön

Tar ansvar tillsammans

Effekterna av den globala uppvärmningen blir alltmer närvarande och påverkar oss alla. Att vänta funkar inte här – vad vi behöver är handling. Vi är också medvetna om vårt ansvar och vill skydda vårt vackra hem på vår blåa planet. Därför har vi lanserat det spännande projektet “Perimeter Protection Goes Green”. Först hade vi en oberoende testinstitut som bedömde vårt nuvarande CO2 avtryck

Vi har tagit detta som utgångspunkt för vra ytterligare åtgärder och beslutat om två vägar. Å ena sidan bildar vi ett internt “PPG Energy Team” som identifierar och implementerar potential för CO2 besparingar. Å andra sidan skulle vi vilja kompensera de koldioxidutsläpp vi inte kan minska eller över vilka vi inte har inflytande genom miljöprojekt. Detta gör att vi kan vara ett klimatneutralt företag och fortsätta agera hållbart.

CO2 Avtryck

För att bestämma vårt CO2 avtryck har vi bett ett oberoende testinstitut att undersöka vårt företag fram till hela leveranskedjan. De totala koldioxidutsläppen delades in i följande tre kategorierna:

Under SCOPE 1 registerades alla direkta koldioxidutsläpp som uppkommer direkt i företaget eller från vår egna verksamhet.

SCOPE 2 inkluderar alla indirekta koldioxidutsläpp som är förknippade med tillhandahållandet av nätbunden energi (el och värme) från energileverantörer.

SCOPE 3 täcker alla andra indirekta koldioxidutsläpp. Dessa kommer från uppströms och nedströms företags verksamhet/processsteg och är därför inte under vår direkta kontroll.

CO2-utsläpp 2019

Allokering
CO2-utsläpp i ton
Dela
Scope 1
605,2
8 %
Scope 2
217,9
2 %
Scope 3
7.024,6
90 %
Total
7.847,7
100 %

PPG 2020

Med resultat av 7,847.7 ton av koldioxidutsläpp är vi i mitten i branschen, men det var viktigt för oss att bli ett CO2 neutralt företag från början. För att uppnå vårt mål har vi valt följande två vägar:

PPG Energy Team

Internt skapar vi ett “PPG Energy Team” som identifierar CO2 besparningspotentialer i hela företaget och sedan planerar och implementerar lämpliga aktiviteter. Detta gör att vi kan direkt påverka resultaten i Scope 1 och Scope 2 och därmed reducera våra CO2-utsläpp i framtiden.

CO2-kompensation

Tyvärr har vi inget direkt inflytande på den största delen, Scope 3. För att uppfylla vårt ansvar vill vi stödja miljöprojekt i land som redan drabbats mest av klimatförändringar. Samtidigt ges lokalbefolkningen ett långsiktigt, socialt bättre liv.

Våra miljöprojekt 2020

TÜV NORD certifierat Projekt
Skogsplantering i Uruguay

Projektet täcker totalt 21,298 ha mark som tidigare betats av biffkor på vilket skogsplantor grundades för att producera långvariga träprodukter av hög kvalitet och lagra stora mängder av koldioxid från atmosfären.

UN Projekt
Vattenkraft i Indien

Projektaktiviteten kommer att leverera 4,463.88 GWh av energi årligen och en toppeffekt på 1000 MW året runt. Detta kommer att fördröja behovet av att bygga ett kol-, gas- eller oljedrivet termiskt kraftverk med liknande kapacitet för att förse det regionala fossila bränslebaserade regionala elnätet, vilket kommer att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Service

Vi erbjuder en rad kundservice skräddarsydda efter dina behov. Vårt team är specialister på mekanik, elektronik och hydraulik samt skickliga inom modern teknologi och verktyg applicerbara till våra produkter.

Intresserad av den här produkten?

Kontakta oss

+46 (0)10 209 48 00 or info@perimeterprotection.se

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.