Perimeter Protection Group
Goes Green

Kannamme vastuuta yhdessä!

Ilmaston lämpeneminen on todellisuutta ja vaikuttaa meihin kaikkiin. Odottaminen ei ole vahtoehto – tarvitsemme tekoja. Olemme tietoisia vastuustamme ja haluamme suojella kaunista sinistä planeettaamme. Siksi olemme käynnistäneet innostavan projektin “Perimeter Protection Goes Green” Aloitimme antamalla riippumattoman testausinstituutin  määritellä nykyisen CO2 hiilijalanjälkemme.

Lähestymme ongelmaa kahta reittiä. Perustimme sisäisen “Energiatiimin”,  joka paikallistaa ja toteuttaa CO2 -säästöjä tuotantoprosesseissa. Lisäksi haluamme  kompensoida ympäristöhankkein ne CO2 päästöt, joita emme voi vähentää tai joihin emme voi vaikuttaa.

CO2 jalanjälki

Määrittääksemme hiilijalanjälkemme pyysimme riippumatonta testausinstituuttia tutkimaan yrityksemme toimitusketjun. CO2 kokonaispäästöt jaettiin siten kolmeen ryhmään:

Ryhmä 1, kaikki suorat hiilidioksidipäästöt, joita yrityksemme tai yritystoimintamme aiheuttaa.

Ryhmä 2 sisältää kaikki epäsuorat CO2 päästöt, jotka liittyvät  verkkopohjaiseen energiaan (sähkö ja lämmitys).

Ryhmä 3 kattaa kaikki epäsuorat CO2 päästöt. Näitä aiheuttavat niistä alkutuotannon tai oman tuotantomme jälkeisistä prosesseista, joihin emme voi vaikuttaa tai ole meidän hallinnassamme.

CO2 päästöt 2019

Kohdistus
CO2 päästöt tonneina
Osuus
Ryhmä 1
605,2
8 %
Ryhmä 2
217,9
2 %
Ryhmä 3
7.024,6
90 %
Yhteensä
7.847,7
100 %

PPG 2020

Kokonaispäästöillämme 7 847,7 tonnia hiilidioksidia, sijoitumme teollisuusyritysten keskikastiin, mutta halusimme silti olla hiilineutraali yritys heti alusta. Saavuttaaksemme tavoitteemme valitsimme kaksi toimintalinjaa:

PPG energiatiimi

Asetimme sisäisen PPG energiatiimin paikallistamaan yrityksen mahdolliset hiilidioksidisäästökohteet ja suunnittelemaan ja toimeenpanemaan vähentävät muutokset. Tämä alentaa suoraan hiilidioksidipäästöjä Ryhmissä 1 ja 2.

CO2 kompensaatio

Valitettavasti meillä ei ole suoraa vaikutusmahdollisuutta suurimpaan osaan, Ryhmä 3:een. Kompensoidaksemme osuutemme, haluamme tukea ympäristöprojekteja maissa, joihin ilmastomuutos vaikuttaa jo nyt eniten.

Ympäristöprojektimme 2020

TÜV NORD sertifioitu metsänistutusprojekti Uruguaissa

Projekti kattaa kokonaisuudessaan 21 298 hehtaaria aiemmin lihakarjan laidunmaata, jolle on nyt istutettu metsä pitkäikäisistä puulaijeista sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä.

UN
vesivoimaprojekti Intiassa

Projekti tuottaa 4 463.88 GWH energiaa vuotuisesti ja huipputeho on 1000MW vuoden ympäri. Tämä viivästyttää tarvetta  rakentaa hiili-, kaasu- tai öljykäyttöisiä voimalaitoksia, mikä osaltaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Huolto

Me tarjoamme laaja-alaista palvelua asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä, tavoitteena asiakkaan järjestelmien luotettava ja häiriötön toiminta. Asiakkaiden vaatimusten toteuttamiseksi meillä panostetaan ammattitaitoon.

Kiinnostaako osuutemme illmastonmuutoksen torjunnassa?

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

+358 (0) 10 617 1700 – info@perimeterprotection.fi

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG Uutiskirjeen rekisteröinti

* indicates required

Minulle voi lähettää allamainittuja materiaaleja.

Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa klikkaamalla sähköpostiemme lopussa olevaa linkkiä.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG Newsletteranmeldung

* Pflichtfeld

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.