• Suomi
    • tanska
    • englanti
    • saksa
    • ruotsi
    • Swiss

Tyyppitestaus standardin EN 13241-1 mukaisesti

Pääosa tuotteistamme valmistetaan Saksassa tarkan laadunvalvonnan alaisina, ja siten ne vastaavat alan korkeimpia laatustandardeja. Nämä standardit ovat nähdäksemme välttämättömiä riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

Me takaamme tuotteidemme tasaisen korkean laadun ja erityisesti niiden asianmukaisen turvallisuuden. Asiakkaamme voivat luottaa, että meillä on aina soveltuvat sertifikaatit tuotteidemme luotettavan turvallisuustason varmistamiseksi. Tästä johtuen kaikki sähköisesti ohjattavat portit vastaavat uusimpia eurooppalaisia turvallisuusstandardeja ja ne tyyppitestataan ulkoisen, auditoidun toimijan, esim. TUV:n toimesta standardin EN 13241-1 vaatimalla tavalla.

Tämä eurooppalainen standardi erittelee ja varmistaa teollisuusalueiden ja liiketoiminnallisten alueiden varastotilojen oviin ja portteihin kohdistuvat vaatimukset. Se koskee tuotteita, joilla ei ole tulenkestäviä tai savuhälytinominaisuuksia. Ovet ja portit on tarkoitettu asennettavaksi alueille, joiden päätarkoitus on taata tavara- ja palvelukuljetusten turvallinen kulku. Niiden tulisi olla asuin-, teollisuus- tai liiketoiminta-alueen henkilöiden hallinnassa.

Aikaisemmin automaattisten, mainitun EN-standardin mukaan sertifioimattomien liukuporttien aiheuttamat onnettomuudet olivat melko yleisiä. Tyyppitestaus on vapaaehtoinen toimi, mutta meidän mielestämme turvallisuussyistä välttämätön.

Tämän lisäksi PPG on yksi harvoista toimittajista, joka voi taata portin avaamisen/sulkemisen turvallisesti kaltevalla alustalla (ajonesto- ja uloportit). Tämä johtuu siitä, että noudatamme kaikkia turvallisuusalan vaatimuksia ja käytämme vaadittavaa varmuuslaitteistoa. Me suoritamme lisäksi rakennustyömaa-analyyseja edistyneiden tietokonesimulaatioiden avulla. Simulaatiot tehdään realistisilla maksimikuormilla kaikkien komponenttien tuotantotoleranssin, kustannusten ja luotettavuuden optimoimiseksi.