Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Seisminen tunnistus – näkymätön ja murtovarma

Seisminen ilmaisimemme GroundSec käyttää kahta maanalaista maailmaisinjärjestelmää asiattoman pääsyn havaitsemiseksi. Koska se asennetaan maan alle, se on täysin näkymätön ja erittäin vaikea manipuloida. Järjestelmä on helppohuoltoinen ja vikahälytysten määrä on pieni.

Seisminen ilmaisimemme GroundSec käyttää kahta maanalaista maailmaisinjärjestelmää asiattoman pääsyn havaitsemiseksi. Koska se asennetaan maan alle, se on täysin näkymätön ja erittäin vaikea manipuloida. Järjestelmä on helppohuoltoinen ja vikahälytysten määrä on pieni.
Perimeter Protectionin tuote GroundSec seismiseen havainnointiin koostuu passiivisista GPS ja PPS maailmaisinjärjestelmistä. Ne on asennettu maan alle ja ovat siten näkymättömiä tai paikasta riippumattomia järjestelmiä, joiden toiminta perustuu paineen vaihteluihin. GroundSeciä ei voi havaita millään laitteella, kuten metallinpaljastimella tai vastaavalla. Seismiset järjestelmät reagoivat maakosketukseen mutta ne eivät reagoi elektromagneettisiin kenttiin tai sähköhäiriöihin.
Kun turvattujen alueiden läpi kuljetaan, maanalaisin paineen tunnistavat anturiputket havaitsevat paineenvaihtelut erityisen nestetäytteen kautta. Mikroprosessori ohjaa signaalin prosessointia älykkäällä, kaikki tapahtumat arvioivalla ohjelmalla.

Hälytystyyppi vaihtelee esihälytyksen, päähälytyksen tai teknisen hälytyksen välillä. Tarpeista riippuen saatavilla on yksittäin toimivia tai tietoväyläjärjestelmään liitettäviä rakenteita.
GPS mahdollistaa vyöhykkeisen havainnoinnin. GPS -järjestelmästä kehitetyn PPSn kautta vyöhykkeet voidaan asettaa ohjelmilla ja paikallistaa tapahtumat jopa 5 metrin tarkkuudella. Tästä johtuen järjestelmä on erittäin helposti liitettävissä CCTV kameravalvontaan.

GroundSec on helppo huoltaa, sillä ainoastaan täyttöpaine tulee tarkastaa säännöllisesti. Siksi turvatulla alueella tulee olla huoltoa varten kaapelikaivoja, joiden läpi putket kulkevat.

Seismiset maailmaisinjärjestelmät

Järjestelmiä ei voi nähdä ja ne valvovat tehokkaasti

Murtovarma

Seuraa kaikkia maanpinnan muotoja

Ympäristön vaikutukset eivät vaikuta toimintaan

Yksittäin toimiva tai tietoväyläjärjestelmään liitettävä rakenne

Helppo asentaa

Vain vähän vääriä hälyytyksiä

KYSYTETÄÄN TÄMÄN TUOTTEEN?

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

+358 (0) 10 617 1700 - info@perimeterprotection.fi