Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Aitahälyytysjärjestelmät -kohota aitasi turvallisuutta

Varkaudet ja ilkivalta ovat jatkuvassa nousussa, tästä johtuen kehäsuojauksesta on tullut entistä tärkeämpää kaikilla sektoreilla. Pelkkä aita on aina ylitettävissä, Perimeter Protectionilta saat luotettavat ja varmatoimiset aitahälyytysjärjestelmät tarpeidenne mukaan.

Suljetun piirin havaintojärjestelmä Medusa

Suljetun piirin aitaan asennettavat havaintojärjestelmät, kuten Medusa, pystyvät karkottamaan ja tunnistamaan tunkeilijat tehokkaasti. Suljetun piirin valvonnassa piirin virtaa mitataan jatkuvasti. Vastaava järjestelmä sijoitetaan aidan rakenteisiin. Asiaton liike johtaa sähköä johtavien anturijohtojen yhteyden katkeamiseen ja aiheuttaa hälytyksen.

Suojaaminen Medusan avulla on lähes näkymätöntä sen piilotetun ja siksi murtovarman anturijohtimen ansiosta. Se voidaan esimerkiksi asentaa suoraan hitsatun verkon putkiin. Järjestelmässä ei kuitenkaan käytännössä tapahdu liki koskaan tahattomia tai häiriöhälytyksiä.

Medusa voidaan sisällyttää tai asentaa melkein kaikkiin aitatyyppeihin, myös turva-aitoihin sekä kiviseinänpäällysteisiin. Ympäristötekijät eivät vaikuta suojan luotettavuuteen. Lisäksi Medusan avulla voidaan valvoa aidan ylikiipeämistä rikkomattomasti taipuisalla ohjaimella. Yleisesti ottaen kaiken tyyppiset iskut kuten ylikiipeäminen, leikkaaminen tai rikkominen sekä purkaminen voidaan havainnoida varmasti.

Vain kolmen pääkomponentin, aidan, anturinjohdon ja arviointilaitteen kautta, Medusa tarjoaa erittäin huomaamattoman ja luotettavan havainnoinnin. Se sopii ominaisuuksiensa ansiosta erityisesti liikekiinteistöjen sekä arvokkaiden yksityiskohteiden turvaamiseen. Tämä siksi, koska se on tosiasiassa toiminnassa jatkuvasti 24h/7 – toimien itsenäisesti ja käytännöllisesti katsoen ilman virhehälytyksiä!

Näkymätön havainnointi

Rikkomaton taipuisa ohjain kiipeämisen estämiseksi

Murtovarma, hälyttää leikattaessa

Ei häiriöhälytyksiä

Kolme pääkomponenttia: Aita, Sisäänrakennettu anturinjohto (suljetun piirin havainnointi), Arviointilaite

Mikrofoni-kaapelijärjestelmä MicSec

Passiiviset MicSec CPS Plus -havainnointijärjestelmät suojaavat luotettavasti kohdetta sitä ympäröiviltä häiriöiltä tarjoten ihanteellisen turvan. Tästä syystä suojattavaan piiriin esim. aitajärjestelmään asennetaan herkkä johto.

Asiaton sisääntulo leikkaamalla, murtautumalla, ylikiipeämällä, nostamalla tai kaivamalla saa aikaan värähtelyä. Värähtelyt havaitaan valvontajohdon ns. ”kuuntelevan kaapelin” avulla, joka muuntaa ne sähköisiksi signaaleiksi. Nämä signaalit saapuvat arviointiyksikköön, jossa ne analysoidaan. Esiasetetun perusarvon ylittyessä annetaan hälytys.

MicSec voidaan asentaa erityyppisiin aitamateriaaleihin, esim. hitsattuun verkkoon tai lenkkiketjuun jne. Olemassa oleva aita on helppo varustaa uudelleen.

MicSec CPS Plus voidaan asentaa tarpeista riippuen myös seiniin tai kattoihin.

Säännöllinen (vuosittainen) huolto ja aitojen kunnossapito on suositeltavaa. Valvottavat linjat tulee pitää puhtaana pensaista ja puista, koska nämä voivat aiheuttaa värähtelyä, joka voi johtaa ei-toivottuihin hälytyksiin. Myös ovien ja porttien valvonta on mahdollista. Nämä kannattaa asentaa ja sen jälkeen parametroida erillisinä vyöhykkeinä johtuen niiden erilaisesta värähtelytoiminnasta.

Herkkä mikrofonikaapeli-järjestelmä

Optimaalinen runkoäänen suunnan havainnointi

Sisä- ja ulkosovellus

Itsenäisesti toimiva tai keskusjärjestelmärakenne

Havainnointi reaaliajassa

Vyöhykettä kohden voidaan valvoa jopa 300 m kaapelia

Esihälytys, hälytys, virhetoiminto ja vahingonteko näkyvät näytöllä vyöhykekohtaisesti

Sähköaitajärjestelmä PowerSec

Havainnointi aktiivisilla jestelmillä kuten PowerSec perustuu uhkaavilta vaikuttaviin, mutta vaarattomin energiapulsseihin. Johtoihin koskeminen aiheuttaa hälytyksen.

PowerSec järjestelmä parantaa fyysistä turvallisuutta tehden aidan läpäisyn erittäin vaikeaksi samalla kun aitaan luodaan aluehälytys. PowerSecin on asennettavissa olemassa oleviin aitoihin. Sen 5 jouleen rajoitetun energian ansiosta se on CE-merkitty ja ihmisille vaaraton!

Järjestelmän ohitus on tunkeilijoille erittäin vaikeaa: Heti kun kaksi johtoa koskettavat toisiaan (suoraan tai välillisesti), aiheutetaan oikosulku tai johto rikkoutuu, hälytys menee päälle.
PowerSec on erinomainen lisä aitoihin, seiniin sekä muihin ilmaisinjärjestelmin.

Tahaton koskettaminen ehkäistään asentamalla se olemassa olevan aidan sisäpuolelle. Johdot kiinnitetään vaakatasoon lisärimaan n. 100 mm päähän aidantolpista. Pienen jännitteen ansiosta johdot eivät muodosta terveysriskiä ihmisille, mutta antaa mahdolliselle ikävän muistutuksen ei toivotusta tunkeutumisesta alueelle.

Johdot, joissa on energiapulssit

Pelottavan näköinen, mutta ei-vaarallinen johtuen vaarattomista jännitehuipuista

Luotettava suoja lähes kaikentyyppisiä iskuja vastaan

Murtovarma, hälyttää leikattaessa ja aiheutettaessa oikosulku kahden johdon kosketuksesta

Hyväksytty eurooppalaisen IEC 1011-standardin mukaisesti

KYSYTETÄÄN TÄMÄN TUOTTEEN?

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

+358 (0) 10 617 1700 - info@perimeterprotection.fi