Törmäystestaus

Korkean turvan markkinoilla nähdään nykyään paljon törmäystestaamattomia tuotteita.

GPP testauttaa kaikki tuotteensa todellisissa olosuhteissa.

Markkinoilla nähdään omatekoisia sertifikaatteja tehdyistä törmäystesteistä tai omia laskelmia tuotteiden törmäyskestävyydestä. Vain oikea törmäystestaus auditoidun testauslaboratorion tekemänä osoittaa tuotteen riittävän dynaamisen kuormituskestävyyden ja että tuote yltää vaadittuun turvallisuustasoon.

Meidän korkean turvan tuotteemme valmistetaan Saksassa tiukan laadunvalvonnan alla. Ne estävät todistetusti ajoneuvojen luvattoman tai väkivaltaisen alueelle tunkeutumisen. Kaikki tuotteemme on sertifioitu brittiläisen standardin PAS 68 (7.5 t 80 km/h nopeudella), amerikkalaisen standardin ASTM F 2656/ DOS (6.8 t 80 km/h nopeudella) tai IWA 14-1 -standardin (7.2 t 80 km/h nopeudella) mukaisesti. Jotkin pollarityypit on testattu myös alemmalla tasolla (K4/M30).

Kumpi täyttää vaatimuksesi arvokkaan omaisuuden suojaamiseksi?

Badge DOS
Badge DOD

Yhdysvaltalaiset standardit

Vuonna 1985 Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi sertifikaattistandardin SD-STD-02.01. Testausajoneuvo oli keskikokoinen kuorma-auto, joka painoi 6800 kg. Auton keskinopeuksiksi asetettiin 50 km/h, 65 km/h ja 80 km/h. Läpäisyaste mitattiin iskupuolelta ja jaettiin kolmeen läpäisyastekategoriaan.

Vuonna 2003 standardia muutettiin. Huomattava muutos oli se, että läpäisymittaus tehtiin portin sisäpuolelta ja lisäksi korkeimmaksi läpäisyasteeksi sallittiin yksi metri.

Vuonna 2007 mainittu standardi korvattiin standardilla ASTM F2656-07. Tämä uusi standardi lisäsi testausvaatimuksiin kolme uutta testiajoneuvotyyppiä: pieni henkilöauto, avopakettiauto ja painava tavarakuorma-auto. Standardissa lueteltiin kolme ennalta määrättyä törmäysnopeutta kullekin ajoneuvokategorialle. Läpäisyaste mitattiin alkuperäiseltä iskupuolelta ja jaoteltiin kolmeen läpäisevyyskategoriaan.

Uusin versio standardin testausmetodista julkaistiin vuonna 2015. Se toi mukanaan monia uudistuksia, kuten kaksi testausajoneuvoa lisää. Ne olivat täysikokoinen henkilöauto (Sedan) ja etuvetoinen luokan 7 kuorma-ajoneuvo. Uudistus myös poisti arvosteluasteikon alimman hyväksytyn arvosanan.

Badge PAS68

Britannian standardi

Vuonna 2005 julkaistiin ajoneuvopuomien ja -pollarien turvallisuutta koskeva standardi PAS 68:2005. Sillä oli tietynlaisia yhteneväisyyksiä USA:n ulkoministeriön standardeihin. Kahden vuoden sisään standardi laajennettiin koskemaan myös muita ajoneuvoturvallisuutta koskevia erityisiä seikkoja, kuten road blockereita, drop arm barriereita ja turvaportteja. Uusin versio standardista nimeää kuusi testiajoneuvotyyppiä ja jopa seitsemän testinopeutta. Läpäisevyys mitataan ajoesteen iskupuolelta.

Uusin versio standardista nimeää kuusi testiajoneuvotyyppiä ja jopa seitsemän testinopeutta. Läpäisevyys mitataan ajoesteen iskupuolelta.

Badge IWA

International Standard

Vuonna 2013 julkaistiin IWA 14-1:2013 -standardi luomaan kansainvälistä konsensusta alalle. Tavoitteena oli harmonisoida suoriutumisvaatimuksia, ajoneuvotestauksen metodeja ja suoritusarviointeja ajonestotuotteille.

Tämä vaati brittiläisten ja amerikkalaisten standardien testimetodien yhdistämistä. Kansainvälinen standardi päätyi siten yhdeksään eri tyyppiseen testiajoneuvoon ja seitsemään testinopeuteen. Läpäisyaste mitattiin tuotteen etuosasta.

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG Uutiskirjeen rekisteröinti

* indicates required

Minulle voi lähettää allamainittuja materiaaleja.

Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa klikkaamalla sähköpostiemme lopussa olevaa linkkiä.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG Newsletteranmeldung

* Pflichtfeld

Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kostenfrei wieder abmelden kann und dass meine Daten nur zum Zweck der Verwaltung des Newsletter-Abos genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.