• Suomi
    • tanska
    • englanti
    • saksa
    • ruotsi

Törmäystestaus

Nykypäivänä High Security -markkinat kohtaavat kasvavaa kilpailua törmäystestaamattomien tuotteiden toimittajien taholta.

Todistusaineistoa vaadittujen törmäystestausten suorittamisesta annetaan usein esittämällä omatekoisia sertifikaatteja ja laskelmia validien sertifikaattien sijasta. Vain oikeanlainen törmäystestaus auditoidun testauslaboratorion tekemänä voi tosiasiallisesti osoittaa tuotteen riittävän dynaamisen kuormituskestävyyden ja sitä kautta taata, että tuote yltää vaadittuun turvallisuustasoon.

Meidän High Security -tuotteemme valmistetaan Saksassa tiukan laadunvalvonnan alla, jotta tuotteet ehkäisevät luotettavasti ajoneuvojen luvattoman tai väkivaltaisen alueelle tunkeutumisen. Kaikki tuotteemme on sertifioitu brittiläisen standardin PAS 68 (7.5 t 80 km/h nopeudella), amerikkalaisen standardin ASTM F 2656/ DOS (6.8 t 80 km/h nopeudella) tai IWA 14-1 -standardin (7.2 t 80 km/h nopeudella) mukaisesti. Jotkin pollarityypit on testattu myös alemmalla tasolla (K4/M30). Kumpi soveltuu sinun vaatimuksiisi ja omaisuutesi suojaamiseen?

Kumpi koskee erityisiä vaatimuksiasi arvokkaiden omaisuuksien suojaamiseksi?

Badge DOS
Badge DOD

Yhdysvaltalaiset standardit

Vuonna 1985 Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi sertifikaattistandardin SD-STD-02.01. Testausajoneuvo oli keskikokoinen kuorma-auto, joka painoi 6800 kg. Auton keskinopeuksiksi asetettiin 50 km/h, 65 km/h ja 80 km/h. Läpäisyaste mitattiin iskupuolelta ja jaettiin kolmeen läpäisyastekategoriaan.

Vuonna 2003 standardia muutettiin. Huomattava muutos oli se, että läpäisymittaus tehtiin portin sisäpuolelta ja lisäksi korkeimmaksi läpäisyasteeksi sallittiin yksi metri.

Vuonna 2007 mainittu standardi korvattiin standardilla ASTM F2656-07. Tämä uusi standardi lisäsi testausvaatimuksiin kolme uutta testiajoneuvotyyppiä: pieni henkilöauto, avopakettiauto ja painava tavarakuorma-auto. Standardissa lueteltiin kolme ennalta määrättyä törmäysnopeutta kullekin ajoneuvokategorialle. Läpäisyaste mitattiin alkuperäiseltä iskupuolelta ja jaoteltiin kolmeen läpäisevyyskategoriaan.

Uusin versio standardin testausmetodista julkaistiin vuonna 2015. Se toi mukanaan monia uudistuksia, kuten kaksi testausajoneuvoa lisää. Ne olivat täysikokoinen henkilöauto (Sedan) ja etuvetoinen luokan 7 kuorma-ajoneuvo. Uudistus myös poisti arvosteluasteikon alimman hyväksytyn arvosanan.

Badge PAS68

Britannian standardi

Vuonna 2005 julkaistiin ajoneuvopuomien ja -pollarien turvallisuutta koskeva standardi PAS 68:2005. Sillä oli tietynlaisia yhteneväisyyksiä USA:n ulkoministeriön standardeihin. Kahden vuoden sisään standardi laajennettiin koskemaan myös muita ajoneuvoturvallisuutta koskevia erityisiä seikkoja, kuten road blockereita, drop arm barriereita ja turvaportteja. Uusin versio standardista nimeää kuusi testiajoneuvotyyppiä ja jopa seitsemän testinopeutta. Läpäisevyys mitataan ajoesteen iskupuolelta.

Uusin versio standardista nimeää kuusi testiajoneuvotyyppiä ja jopa seitsemän testinopeutta. Läpäisevyys mitataan ajoesteen iskupuolelta.

Badge IWA

International Standard

Vuonna 2013 julkaistiin IWA 14-1:2013 -standardi luomaan kansainvälistä konsensusta alalle. Tavoitteena oli harmonisoida suoriutumisvaatimuksia, ajoneuvotestauksen metodeja ja suoritusarviointeja ajonestotuotteille.

Tämä vaati brittiläisten ja amerikkalaisten standardien testimetodien yhdistämistä. Kansainvälinen standardi päätyi siten yhdeksään eri tyyppiseen testiajoneuvoon ja seitsemään testinopeuteen. Läpäisyaste mitattiin tuotteen etuosasta.