Laatu

Laatua varmuudesta

Me uskomme, että sertifikaatit ovat merkki korkeimmista laatustandardeista!

Yhtiömme tuotantolaitokset on sertifioitu DIN EN ISO 9001 mukaisesti ja pystyy modernin laadunvalvontansa ansiosta todistetusti takamaan tuotteidemme vakaan laadun. Me takaamme asiakkaillemme luotettavaa suojausta. Kaikki sähköisesti ohjattavat porttimme vastaavat uusimpia eurooppalaisia turvallisuusstandardeja, mukaan lukien standardin DIN EN 13241-1. Lisäksi ne kaikki tyyppitestataan ulkoisen auditoidun tahon toimesta (Saksan tehtaan tuotteemme TUV).

Sen vuoksi käymme läpi sekä sisäisiä että ulkoisia tarkastuksia, jotka toteutetaan useiden ammattilaisten ja riippumattomien toimijoiden toimesta. Me voimme todistaa tuotteidemme jatkuvan ja vakaan laadun sekä valmistusprosessiemme tehokkuuden.

Korkean turvallisuuden -tuotteemme törmäystestataan ja sertifioidaan amerikkalaisen ASTM F2656/DOS- brittiläisen PAS 68-  tai kansainvälisen IWA 14-1  tai EN1627-standardien mukaisesti.

ISO 9001 Laatujärjestelmä

Tuotantolaitoksemme on DIN EN ISO 9001 mukaisesti sertifioitu taatakseen tuotteidemme jatkuvan laadun. ISO 9000 -sertifikaatti tarjoaa opastusta ja työkaluja yrityksille, jotka haluavat varmistua siitä, että heidän tuotteensa varmasti yltävät asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden tasolle. Sertifiointi innoittaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan aktiivisesti ja auttaa myös laadunvalvonnan, valmistusprosessien sekä palvelun kehittämisessä. Lisäksi se takaa asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat uusimpia laatu- ja turvastandardeja.

Sertifioinnin hyötyjä ovat paikallinen ja kansainvälinen kilpailykyky, suorituskykyisyyden vahvistuminen sekä hallinnollisten kustannusten pieneneminen. Se vahvistaa ja parantaa sisäisiä prosesseja, informaation kulkua ja sitouttaa henkilöstön tiiviisti osaksi kokonaisuutta. ISO 9001 -laatujärjestelmä on tarpeellinen erotettaessa ammattitaitoisia ja ei-ammattitaitoisia kilpailijoita. Sertifiointi lisää myös markkinanäkyvyyttä ja kykyä vastata kilpaillun alan haasteisiin.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että ETA-alueella myytävä tuote vastaa Euroopassa asetettuja korkeita turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia. CE-merkintä tukee myös rehellistä kilpailua, sillä kaikki yritykset sitoutuvat näin samoihin sääntöihin.

CE-merkinnän käyttämisellä valmistajat osoittavat, että heidän tuotteensa vastaa kaikkia CE-merkinnältä vaadittavia lainsäädännöllisiä vaatimuksia, ja CE-merkittyjen tuotteiden myynti koko ETA-alueella on siten sallittua. Merkitys on sama myös tuotteille, jotka valmistetaan muualla, mutta myydään ETA-alueella. Merkinnän ansiosta kuluttajat voivat varmistua siitä, että he pääsevät nauttimaan samanlaisesta turvallisuus-, terveys- ja ympäristönäkökohdista huolehtivista tuotantoprosesseista koko ETA-alueella.

TRI-PROTECT korroosiosuoja

Suurin osa aluesuojauksen tuotteistamme valmistetaan omassa tuotantolaitoksessamme Saksassa. Henkilöiden pääsynhallinnan tuotteet valmistetaan Ranskassa ja Italiassa Gunnebon ja Fichetin tehtailla.

Pintakäsittelemme aluesuojauksen tuotteemme tavalla, joka tekee niistä erityisen kestäviä ulkoisia vaikutteita vastaan. Näin varmistamme, että tuotteemme kestävät säässä kuin säässä ja erilaisissa maantieteellisissä olosuhteissa. Muun ohella tarjoamme TRI-PROTECT-prosessointia, joka on tuotteisiimme lisättävä erityinen laatuominaisuus –ja soveltuvien DIN-standardien mukainen.

TRI-PROTECT-pintakäsittely takaa pitkäaikaisen (yli 15 vuotta, teollisuus- ja laivastoalueella 5–15 vuotta), DIN 55633-standardin mukaisen korroosionkestävyyden. Pintakäsittelymme on suolasuihkutustestattu (standardien DIN 50021 ja DIN 12944-4 mukaisesti luokassa SA 2.5) ja se kesti noin 2000 tuntia ilman pinnan vaurioita. Koska tuote ei sisällä liuottimia, on se myös erityisen ympäristöystävällinen.

Laatu

Mielestämme sertifikaatit kielivät korkeimmista laatustandardeista. Siksi ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat suorittavat säännöllisesti yrityksessämme sekä sisäisiä tarkastuksia että ulkoisia katselmuksia . Näin voimme todentaa tuotteidemme huippulaadun ja prosessiemme tehokkuuden.

Meidän korkean turvaluokan tuotteemme ovat törmäystestattuja ja sertifioituja Amerikkalaisen standardin ASTM F2656/DOS, Iso-Britannian standardin PAS 68 ja/tai kansainvälisen IWA 1 -standardin mukaisesti. Henkilöiden pääsynhallinnan tuotteet sertifioidaan esimerkiksi EN1627 mukaan.

Oikea törmäystesti todellista turvallisuutta varten

Tämä eurooppalainen standardi erittelee ja varmistaa teollisuusalueiden ja liiketoiminnallisten alueiden varastotilojen oviin ja portteihin kohdistuvat toimintavaatimukset. Se koskee tuotteita, joilla ei ole tulenkestäviä tai savuhälytinominaisuuksia. Ovet ja portit on tarkoitettu asennettavaksi alueille, joiden päätarkoitus on taata tavara- ja palvelukuljetusten turvallinen ja luvallinen kulku. Tutteiden käyttökohteet ovat asuin-, teollisuus- tai liiketoiminta-alueet.

Aikaisemmin automaattisten, mainitun EN-standardin mukaan sertifioimattomien liukuporttien aiheuttamat onnettomuudet olivat melko yleisiä. Tyyppitestaus on vapaaehtoinen toimi, mutta meidän mielestämme turvallisuussyistä välttämätön.