Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Aluehälytysjärjestelmät ja aitavalvonta

Aluehälyytysjärjestelmät ja aitavalvonta – ennaltaehkäisee ja rajaa vahinkoja varkauksissa, vandalismissa tai sabotaasieissa

Korkean turvallisuustason varmistamiseksi useampien turvallisuustoimien saumaton yhdistäminen on tarpeen. Sen vuoksi Perimeter Protection tarjoaa erilaisia turvallisuusratkaisuja asiakkaan tarpeisiin: aluehälytysjärjestelmiä, ground detection -ratkaisuja sekä aitavalvontaa. Lisäksi tuotearsenaaliimme kuuluu mekaanisia esteitä, kuten ylikiipeämisesteet, piikkilanka yms. Useiden järjestelmien yhdistäminen on tärkeää sekä kokonaisvaltaisen että tehokkaan aluehälytysjärjestelmän takaamiseksi.

Varkaudet, vandalismi ja sabotaasi ovat jatkuvassa kasvussa. Sen vuoksi kehä- ja aluesuojaus ei ole enää vain sotilasalueiden, valtionhallinnollisten rakennusten, lentokenttien ja muiden herkkien alueiden haaste. Nykyisin kriittinen inftastruktuuri, liiketoiminta-, teollisuus-, logistiikka- ja kuljetussektorit ovat myös tämän muutoksen johdosta kehä- ja aluesuojauksen ydinkohderyhmää. Esimerkiksi kuljetusajoneuvot, koneet, kauppatavarat ja raaka-aineet kuten monet metallit ovat niiden huomattavan arvon johdosta yhä useammin vahingontekijöiden tähtäimessä. Mainituista syistä aluehälytysjärjestelmät ja aitavalvonta ovat alati tärkeämmässä roolissa lähes kaikilla aloilla. Pelkkä aitaaminen ei enää nykyisin ole monillakaan sektoreilla riittävää, sillä aita on usein mahdollista ohittaa leikkaamalla, kiipeämällä tai alitse ryömimällä.