Thorvaldsens Museum

Case Kundens forespørgsel? ○ Sikkerhed mod indkørsel af biler○ Mulighed for at fjerne sikringen Thorvaldsens Museum Vanskeligheder Ingen Leverede produkter Flere pullerter bl.a. demonterbare Hvorfor fik vi ordren Kunne etablere en perimetersikring med pullerter En løsning der bl.a. inkluderede demonterbare pullerter Projektet I lyset af den tilbagevendende trussel om angreb med køretøjer bliver det offentlige […]

Slagelse modellen

Case Kundens forespørgsel? ○ Affaldsgård etableres bl.a.for at undgå ildebrande○ Opfyldelse af DBI’s vejledning 29 Slagelse modellen Vanskeligheder ingen Leverede produkter Gitterhegn af typen GZK Ganglåge med GZK udfyldning Projektet Slagelse modellenLemfældig omgang med affaldscontainere samt påsætning af ildebrande i disse var desværre blevet en udfordring for Slagelse Kommune. Det fik Kasper Nygaard Petersen og […]

Billund Lufthavn

Foldeporten EntraQuick

Case Kundens forespørgsel? ○ Sikring af grænseflader i Billund Lufthavn (BLL) med ganglåge og foldeport Billund Lufthavn Vanskeligheder ingen Leverede produkter Ganglåge Foldeport EntraQuick Hvorfor fik vi ordren Effektiv og erfaren sikringskonsulent. En løsning der var hurtigere end den eksisterende Projektet Adgangsvej til lufthavnen sikret med en foldeport Ved en af indgangene til Billund Lufthavn […]

Autoforum

Case Kundens forespørgsel? ○ Sikkerhedskoncept for at undgå tyveri og indbrud○ God kvalitet hvad angik produkter og montage Autoforum Vanskeligheder ingen Leverede produkter 3 skydeporte Entralight 125 bastifor gittermåtter 2 bomanlæg 1 låge Hvorfor fik vi ordren Kunne etablere en perimetersikring med elhegn En løsning der oversteg kundens forventninger blev leveret Projektet Hos Autoforum havde […]