Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Hegnsalarmer øger beskyttelsesniveauet

Tyveri, vandalisme eller sabotage finder sted I stigende grad. Derfor er perimetersikring indenfor alle områder vigtigt. Med en hegnsalarm sikrer du din perimeter ekstremt – selv om det “kun” er et hegn

Medusa fungerer således
Et lukket kredsløbsdetektionssystem, som f.eks. Medusa, kan effektivt afskrække og opdage ubudne gæster. I en lukket kredsløbsovervågning måles strømninger af et kredsløb konstant. Systemet er placeret inden i en hegnstruktur. Uautoriseret åbning fører til afbrydelse af de ledende sensortråde og udløser en alarm.

Overvågning med Medusa
Vælger man at overvåge med Medusa er resultatet næsten usynlig overvågning på grund af Medusas skjulte og derfor manipulationssikre sensortråd. Den kan for eksempel installeres direkte i rørene af gitterhegn, hvilket gør systemet praktisk talt fri for uanmeldte / falske alarmer.

Anvendelse af systemet
Medusa kan integreres eller monteres i næsten alle hegntyper og sikrer desuden porte og vægge.  Generelt kan alle former for angreb såsom overklatring, overklipning eller nedbrydning såvel som demontering pålideligt opdages.

 

Med kun tre hovedkomponenter: Et hegn, sensortråd og evaluator, tilbyder Medusa en ekstrem diskret og pålidelig detektion. Medusa er på grund af dets egenskaber særligt velegnet til at sikre både virksomheder og sofistikerede private genstande. Dette skyldes, at systemet  konsekvent er aktivt 24 /7/365 med næsten ingen falske alarmer!

Usynlig alarm

Sikring mod klatring

Alarm i tilfælde af overklipning

Ingen falske alarmer

Hegnsalarm med Mikrofonkablet MicSec

Der er tale om et passivt system, der fungerer som en elektronisk udbygning direkte på hegnet, og dermed forøger virksomhedens sikringsniveau væsentligt.

Sådan virker hegnsalarmen
Uautoriseret adgang foretaget ved at bryde igennem hegnet, klippe sig igennem, kravle over eller under skaber vibrationer, opfanges af kablet og transformeres til et elektrisk signal. Disse signaler sendes til kontrolenheden, hvor de analyseres. Når den forudindstillede grænseværdi overstiges, udløses en alarm.

Der udløses således alarm ved registrering af stød, slag og rystelser –   grænseværdien justeres efter såvel styrke som antallet af påvirkninger. Derved kan niveauet for udløsning af alarmen differentieres for de enkelte anlæg.

NB! Træer og lignende ved hegnet bør undgås, da disse kan forårsage vibrationer, der fører til falske alarmer.

Anvendelse af hegnsalarmen
Mikrofonkablet MicSec kan monteres på forskellige slags hegn som fx gitterhegn eller fletvævshegn. Eksisterende hegn kan nemt opgraderes med systemet. Overvågning af porte og låger er også en mulighed. Disse fungerer så som opdelte zoner.

En variant til Mikrofonkablet MicSec
MicSec CPS Plus kan også integreres i vægge eller lofter – alt afhængig af kravene. En forudsætning for en pålidelig beskyttelse er max kontakt mellem kabel og den overvågede perimeter. Derfor anbefales en årlig vedligeholdelse og stramning af trådene.

Systemet er enkelt såvel at installere som at servicere efterfølgende, hvilket alt i alt er med til at sikre totaløkonomien for systemets anskaffelse og drift.

Følsomt mikrofonkabel

Op til 300 m kabel kan overvåges pr. zone

Anvendes udendørs

Stand-alone eller centralt system

Alarm i realtid

Alarm, fejl og sabotage kan vises pr. zone