Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Nedgravet sikring – usynlig og manipulationssikker

GroundSec en nedgravet sikring har to underjordiske detekteringssystemer til at registrere uautoriseret adgang. Da systemet er anbragt under jorden, er det helt usynligt og meget vanskeligt at manipulere med. Det er let at vedligeholde og har en lav frekvens af falske alarmer

Anvendelse af GroundSec
Da alarmsystemet således er skjult for evt. indtrængere på området, er det særlig velegnet ved fx højteknologiske virksomheder og militære installationer, hvor der lægges vægt på et højt og effektivt sikringsniveau. Da systemet er nedgravet, er det ikke muligt at konstatere, hvor alarmen vil blive udløst.
GroundSec kan ikke registreres af et instrument, som metaldetektorer eller lignende. De seismiske systemer reagerer på påvirkningsstøj og er fuldstændig ufølsomme overfor elektromagnetiske felter eller forstyrrelser.

Sådan virker den nedgravede sikring
Tryksensorerne nedgraves 15-30 cm under jordoverfladen, hvorefter disse kalibreres indbyrdes, sådan at passage af fx dyr op til en given vægt kan tillades uden at udløse en alarm. Systemet kan naturligvis også kalibreres, sådan at alene overkørsel med køretøjer udløser alarm.
Hvis de sikrede zoner krydses, registrerer underjordiske trykfølsomme sensorslanger trykændringer via deres specielle væskefyldning. Et mikroprocessorstyret signal med intelligent software evaluerer alle begivenheder.

En alarm udløses
Alarmen kan også variere fra hovedalarm til teknisk alarm. Afhængig af kravene tilbydes et stand-alone eller bus-kompatibelt system. Da systemet er zoneopdelt er det tillige muligt at konstatere i hvilket område alarmen er udløst.

To detekteringssystemer 
GroundSec består af de passive detektionssystemer GPS og PPS. De er lagt under jorden og dermed usynlige placeringsfrie systemer baseret på trykændringer. GPS tillader detektion pr. Zone. PPS er en forbedring af GPS-systemet, der giver mulighed for at indstille zoner ved hjælp af software og at lokalisere begivenheder med en nøjagtighed på op til 5 meter. På grund af dette er systemet meget nemt at integrere med pivot-kameraer eller drone systemer. Faste kameraer er også velegnede til kombinationen med PPS på grund af deres kamerazoner  på ca. 30-40 meter.

Alt i alt er det således muligt at etablere en effektiv alarmløsning som supplement til traditionel perimetersikring med hegn.

Detektionssystem der nedgraves

Systemet kan ikke ses og tilbyder en høj detekteringshastighed

Manipulationssikker

Følger jordens overflade

Modstandsdygtig overfor miljøpåvirkninger

Stand-alone eller BUS-kompatibelt system

Let at vedligeholde

Lav frekvens af falske alarmer