Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Adgangsprodukter sikrer effektivt din indkørsel

Effektive og pålidelige adgangsprodukter til anvendelse i forbindelse med sikker adgang og kontrol

Adgangsprodukter aflukker området
Ved designet af sikringsløsninger lægges der vægt på en effektiv aflukning af området, hvor den fysiske grænse kan være suppleret med fx perimeteralarm. For at sikre en effektiv regulering af færdslen til og fra området adskilles gående fra kørende færdsel, ligesom portfunktionen typisk kombineres med et bomanlæg eller pullert, så der ikke umiddelbart er uhindret adgang til det sikrede område.Ud over kombinationen med elektroniske alarmsystemer er skydeporte, bomanlæg eller pullerter typisk udstyret med automatik og fjernbetjening.

Produktprogrammet
Perimetersikring af indkørslen med et adgangsgivende element til din fx virksomhed kan effektueres via flere forskellige adgangsprodukter  i vort produktprogram.
Vi tilbyder alt fra bomanlæg, svingporte, skydeporte, pullerter til personkarruseller i både en manuel og automatisk udgave.

Investering i fremtiden med adgangsprodukt
Beslutning om og investering i  perimetersikring og måske  et adgangsprodukt er en større beslutning, der bør tages i samarbejde med en sikringskonsulent.
Du får vejledning til den optimale løsning for netop dig og din virksomhed. Du finder din sikringskonsulent under Kontakt.

Service og serviceaftaler
Vi stiller store krav til vore løsninger for at beskytte brugerne samtidig med at vore produkter skal være funktionsdygtige. Derfor har vi med mange års erfaring og viden kreeret serviceaftaler, der bliver tilpasset det enkelte produkt. Alle automatiske produkter skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 1109 tilses med jævnlige mellemrum – mindst en gang pr. år, hvilket bliver opfyldt ved at tegne en serviceaftale.