Logistik- og transportvirksomheder sikres

Vi sikrer logistik- og transportvirksomheder med velfungerende perimetersikring med adgangsgivende produkter, der pålideligt beskytter mod uautoriseret adgang

Beskyt dine værdifulde varer

Transport- og logistikvirksomheder udfordres
Udbredelsen af JIT-princippet ved lagerstyring og distribution øger kravene til sikring af transportvirksomheder og distributionscentre.
For at opnå rationel produktion og distribution til slutkunderne er det vigtigt for virksomhederne i transportbranchen og deres kunder, at gods når rettidig og ubeskadiget frem. Alt andet vil ofte føre til brud i produktionskæden samt forsinkede leverancer hos slutkunden.

Branchen er ramt af hærværk og tyveri
Ovennævnte virksomheder er et vigtigt led i forsyningskæden, hvor samarbejde, kommunikation og planlægning er kernekompetencer. Disse virksomheder er i dag ligesom mange andre ramt af tyveri, hærværk eller sabotage. Såfremt transporten udebliver, eller forsinkes grundet en intern faktor giver det problemer videre i forsyningskæden og kan have alvorlige konsekvenser.

Sikret i aftale med forsikringsselskabet
Uanset om varer opbevares indendørs i lagerhoteller eller udendørs, er det ofte afgørende for både kunder og forsikringsselskaber, at der er etableret tidssvarende og effektive sikringsløsninger.

Sikkerhed for ejendomme og ansatte

Beskyttelse af transport og logistik
Altafgørende er det således, at virksomhederne er beskyttet mod udefra kommende hændelser på bedste vis. Beskyttelse af værdifulde medarbejdere samt varer med en ofte betydelig værdi  kræver specielle produkter og løsninger, der er specielt designet til et imødekomme behovene og kravene.

Produkter til transportbranchen
Som et led i sikringen er det vigtigt, at adgangen til området er reguleret, så der kun er adgang for biler og personer med et regulært ærinde. Vore typegodkendte foldeporte eller fritbærende skydeporte vil være en optimal sikring. For personer i virksomheden, er det vigtigt at kontrollere adgang til og fra virksomheden. Dette kan finde sted med personkarruseller  eller en adgangslåge med ADK, idet adgangen skal være kontrolleret og hindre uvedkommende adgang. Selve perimeteren kan afgrænses med hegn som smukt og enkelt kan markere matriklen. Vore produkter er unikke løsninger og kan nemt integreres i eksisterende systemer.

Cases

Vore cases vidner om den mangfoldighed af opgaver, vi arbejder med. Læs om spændende og anderledes projekter udført i samarbejde med vore kunder.

Referencer til logistik og transport

Europe
Docler Office Building, Hungary
DC Backbarrow, United Kingdom
Amazon, Finland
Sulser Logistik AG, Switzerland
Amazon, Italy
Amazon, Poland
Amazon, Czech Republic

TNT, Italy
TNT, France
DPD, Belgium
Amazon, France
DHL, Italy
LIDL, Slovakia

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os såfremt du har spørgsmål vedr. sikringsløsninger, sikringsprodukter eller service.  Effektiv sikkerhed

  Dette er Werra EntraQuick® I & II. De er to af verdens få hurtige foldeporte med TÜV-certificering pr. DIN EN 13241-1!

  PPG Newsletter Subscription

  * indicates required

  Please select all the ways you would like to hear from :

  I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

  We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

  PPG tilmeld til nyhedsbrevet

  * indicates required

  Jeg forstår, at jeg kan framelde mig nyhedsbrevet til enhver tid, og at mine data kun vil blive behandlet i forbindelse med administrationen af nyhedsbreve, og ikke vil blive overdraget til tredje part. Jeg har læst og accepteret persondatapolitikken.

  We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.