Havne sikres i perimeteren

Et yderst komplekst og følsomt miljø er karakteriserende for en havn, der skal beskyttes døgnet rundt. Den internationale søtransport skal beskyttes mod terror og andre angreb og dermed opstod ISPS-koden, der fastlægger regler for sikring og sikkerhed i større internationale havne.

Sikkerhedsprodukter til havnebeskyttelse

Havne sikres med produkter, der opfylder kravene i IMO
Med vore state-of-art produkter og mange års erfaring fra hele verden, kan vi effektivt supportere dig med råd og vejledning og i sidste instans levere de for havnen rigtige og bedste produkter, således ISPS-koden bliver opfyldt.

Produkter til beskyttelse af havnen
Vore løsninger yder beskyttelse mod uautoriseret adgang/kørsel til områder, hvor uhindret adgang for bestemte personer er et ”must” f.eks. medarbejdere på havnen. Især vore foldeporte EntraQuick er velegnede både på grund af hastigheden og muligheden for hurtig åbning af et område, der normalt skal være lukket område. Erfaringsmæssigt har vi leveret både bomanlæg og hegn til dette område.. Hegnet, der kan leveres som fx gitterhegn har den afgørende fordel, at det kan afgrænse et område og ligesom danne en sti uden om lukkede områder.

Effektive løsninger

Komplekse og risikofyldte
Ud over at sikre havne med persontransport, kræver sikring af fragt og kontrol af risikofyldt gods indenfor området med containertrafik sofistikerede løsninger, der ikke forstyrrer transportveje i arbejdsområdet. Logistikken skal fungere, idet hele havnen kører efter en stram tidsplan ligesom sikringsprodukternes hastighed og funktion er med til at sikre en havn både sikkerhed og succes.

Overholdelse af IMO
Også Danmark blev underlagt den internationale ISPS-kode, og mange havne skal i dag leve op til den Internationale Maritime Organisations (IMOs) krav om sikring af havnefaciliteter.

Referencer på havne

EUROPE
Aberdeen Harbour Board, United Kingdom
Holyhead Port, United Kingdom
Autoridad Portuaria de la Marina, Spain
Puerto de Algeciras, Spain
Puerto de Valencia, Spain
Port of Aarhus, Denmark

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os såfremt du har spørgsmål vedr. sikringsløsninger, sikringsprodukter eller service.

Effektiv sikkerhed

Dette er Werra EntraQuick® I & II. De er to af verdens få hurtige foldeporte med TÜV-certificering pr. DIN EN 13241-1!