Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Fængsler sikres på en effektiv og human måde

Sikring af et fængsel skal altid være human. Vi leverer produkter til effektiv ekstern sikring af arresthuse, psykiatrier samt åbne og lukkede fængsler. Den primære grund til at sikre fængsler er at forhindre de indsatte i at flygte fra fængslet samt at beskytte offentligheden

Sikring af fængsler
Ved sikringen af fængsler stilles naturligvis de højeste krav for beskyttelse af omgivelserne. Fængsler stiller ikke alene krav om sikring på højt niveau, der er også ofte tale om  at sikringsløsninger skal tilpasse eksisterende bygninger. I kraft af samarbejdet indenfor vor koncern har vi ikke alene erfaring med danske forhold, men også kendskab til sikringsløsninger etableret i en lang række europæiske lande, hvilket giver os en uvurderlig vidensbank indenfor fængselsområdet.

Fængsler med tidssvarende sikring
Konventionelle mekaniske perimetersystemer så som simple hegn eller mure kan ødelægges med det rigtige værktøj, med tilstrækkelig tid og udgør falsk sikkerhed. I vort produktprogram har vi produkter, der er velegnet til områder med høje sikkerhedskrav – som fx fængsler.

Vi leverer specielt fængselshegn i op til 5 meter med specielt fine masker og holdbarhed. Hegnet  fungerer bedst på fængselssområdet, såfremt der oprettes en dobbelt hegnslinje. Hegnet er solidt og sikrer pålidelig beskyttelse mod ødelæggelse og overklatring.

Hvordan sikrer man ellers et fængsel
Vore hurtige foldeporte f.eks. foldeporten EntraQuick eller EntraQuick PU30, der er kraftigt forstærket, er bestemt  produkter, der tidsmæssigt ville være den ideelle løsning, På grund af produkternes hastighed – åbne- og lukkecyklus anvendes de ofte i forbindelse med en sluse. Ved adgangsveje ville en bom og en skydeport udgøre en forsvarlig spærring for adgang for uvedkommende.

Overdækning
Stor erfaring med overdækning af gårdarealer gør os til en ekspert på området. Overdækningen, der forhindrer modtagelse af indkastede genstande eller indsendelse af ”gaver” med droner, laves i et materiale, der samtidig sikrer at lyset kan trænge igennem. Tætte gittermasker udgør et loft, der både giver luft og lys.

Kontaktdetaljer
I forbindelse med sikring af et fængsel er der mange  krav og regler, der skal overholdes. Mange detaljer skal falde på plads før installation af sikringsløsningen. Vi giver dig gerne tilbud med tegningsdokumentation. Endvidere er du altid velkommen til at kontakte vore sikringskonsulenter, hvis kontaktdetaljer du finder her.

Tlf. +45 70 10 00 88

Kontakt os såfremt du har spørgsmål vedr. sikringsløsninger, produkter eller service.

Referencer til fængsler

 • DANMARK
 • Statsfængslet på Nordfalster
 • Vridsløselille Fængsel
 • Københavns Fængsler
 • Statsfængslet Renbæk
 • Statsfængslet ved Horserød
 • Nyborg Fængsel
 • Arresthuse
 • Randers Arrest
 • Arrestafdelingen i Emner Mark Fængsel
 • Kolding Arrest
 • Vestre Fængsel
 • Blegdamvejens Arrest
 • Odense Arrest

Crash test

Dette er en Wedge barrier II uden skørt, der effektivt blokerer vejen.

Vor Wedge Barrier II opnåede derved klassifikationerne:
PAS 68:2013 v/7500[N3]/80/90:0.0/20.7 (testet med 4 m blokeringsbredde)
IWA 14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90:0.0 (testet med 4 m blokeringsbredde)
ASTM F2656-15 M50/P1 (testet med 2 meters blokeringsbredde)

Læs mere om Crashtest