Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Service

Service

Omfattende service giver dine produkter en længere levetid. Når først skridtet er taget til investering i perimetersikring er det vigtigt for det optimale udbytte, at løsningen løbende bliver vedligeholdt

Vedligeholdelse af automatiske produkter
Med købet af en godkendt automatisk port er man godt på vej. Men så kommer der lige et nyt kapitel. Nemlig vedligeholdelse af porten. Vedligeholdelse er et lovkrav og lige så vigtig en faktor som godkendelsen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler foreskriver, at en port skal efterses regelmæssigt og om nødvendig afprøves af en sagkyndig. Altså porten skal være godt vedligeholdt, sikkerhedsfunktioner skal være i orden, skærme på plads, nødstop fungere osv.

Serviceinterval
Ifølge Arbejdstilsynet har det i mange år betydet, at porten skulle efterses årligt, med mindre der var særlige krav fra leverandøren side. I dag har vi beskrevet service interval i brugermanualen, der følger porten ved levering. Eftersyn af porte, der anvendes hyppigt, har som udgangspunkt behov for et kortere interval end årligt. Vor erfaring med porte og disses brug for eftersyn kan også spille en rolle, der bør efterleves.

Så overholder du det aftalte årlige eftersyn beskyttes du af loven i tilfælde af en ulykke.

 

 

Service i produktets levetid
For at opnå optimal funktionsdygtighed kan du tegne en serviceaftale, der dækker den løbende vedligeholdelse og service af sikringsløsningen.

Service er en vigtig del af dit produkts liv. Ethvert produkt, der med jævne mellemrum bliver serviceret, har en længere levetid, fungerer bedre, sikkerheden er i orden og du drager kun økonomiske fordele deraf.

Udvalg af serviceaftaler
Forskellige serviceaftaler giver dig muligheden for at få netop den aftale, der bedst dækker dit behov. Endvidere anbefaler vi i vort servicetilbud et serviceinterval – alt efter produkt og aktivitetsniveau. Med en serviceaftale i hånden, sker service automatisk. Med faste intervaller får du besked om servicering af din port/bom eller andet produkt, hvormed du også opnår en langsigtet tilfredshed med din løsning og investering.

 

Serviceaftaler

Hos Perimeter Protection Group tilbyder vi en række servicepakker, der dækker alle dine behov. For os er det vigtigt at yde den bedste service og at kunne skræddersy den rette løsning til vores kunder. Udover den lovpligtige service, tilbyder vi en Basispakke og en Pluspakke, som forlænger produktets levetid og minimerer risikoen for driftstop.

Lovkrav
Med vores lovkravsaftale, er du sikker på, at du overholder Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Basis
Udover det lovpligtige eftersyn, får du med vores basispakke udbedring af skader inden for fem arbejdsdage. Vi står desuden altid til rådighed for teknisk support og giver rabat ved køb af originale reservedele. Der gives rabat, hvis der tegnes serviceaftaler på flere installationer samtidig. Desuden tilbyder vi en fast timepris og et generelt sundhedstjek.

Plus
Udover det lovpligtige eftersyn og det generelle sundhedstjek garanterer Plusaftalen udbedring af skaden inden for to arbejdsdage. Derudover er der også teknisk support og rabat ved køb af originale reservedele, samt hvis der laves aftale på flere installationer. Endvidere gives en fast timepris og sundhedstjek.

Akut
Hvis du ikke kan risikere at have beskadiget materiel i længere tid, kan du tilkøbe Akutservice til din Plusaftale. Akutservice sikrer assistance i løbet af fire timer, og vi står telefonisk standby 24/7.

Serviceaftale Hegn
En serviceaftale på hegn, inkluderer gennemgang af din hegnslinje med aftale om evt. udbedring. Hvis ikke der er behov for specielle komponenter, udbedres skaden med det samme.

Alle serviceaftaler skræddersys, så de matcher netop dit behov. Så kontakt os for at høre, hvordan vi bedst kan servicere dig.

Serviceforespørgsel

Landsdækkende service 24/7/365.

Har du brug for  en serviceaftale, reparation eller reservedele

Venligst kontakt os, vi vil med glæde hjælpe dig
+Tlf. +45 70 10 00 88

Eller udfyld formularen her ved siden af og vi ringer dig op!

Kontakt mig

Bekendtgørelse nr. 1109

Udpluk fra:
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer
§14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i §6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf.§ 77 i lov om arbejdsmiljø.
Vil du vide mere om Arbejdstilsynets Bekendtgørelse og service læs den fulde tekst her

Yderligere Information

Download PDF