Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Service

Service

Omfattende service giver dine produkter en længere levetid. Når først skridtet er taget til investering i perimetersikring er det vigtigt for det optimale udbytte, at løsningen løbende bliver vedligeholdt

Vedligeholdelse af automatiske produkter
Med købet af en godkendt automatisk port er man godt på vej. Men så kommer der lige et nyt kapitel. Nemlig vedligeholdelse af porten. Vedligeholdelse er et lovkrav og lige så vigtig en faktor som godkendelsen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler foreskriver, at en port skal efterses regelmæssigt og om nødvendig afprøves af en sagkyndig. Altså porten skal være godt vedligeholdt, sikkerhedsfunktioner skal være i orden, skærme på plads, nødstop fungere osv.

Serviceinterval
Ifølge Arbejdstilsynet har det i mange år betydet, at porten skulle efterses årligt, med mindre der var særlige krav fra leverandøren side. I dag har vi beskrevet service interval i brugermanualen, der følger porten ved levering. Eftersyn af porte, der anvendes hyppigt, har som udgangspunkt behov for et kortere interval end årligt. Vor erfaring med porte og disses brug for eftersyn kan også spille en rolle, der bør efterleves.

Så overholder du det aftalte årlige eftersyn beskyttes du af loven i tilfælde af en ulykke.

 

 

Service i produktets levetid
For at opnå optimal funktionsdygtighed kan du tegne en serviceaftale, der dækker den løbende vedligeholdelse og service af sikringsløsningen.

Service er en vigtig del af dit produkts liv. Ethvert produkt, der med jævne mellemrum bliver serviceret, har en længere levetid, fungerer bedre, sikkerheden er i orden og du drager kun økonomiske fordele deraf.

Udvalg af serviceaftaler
Forskellige serviceaftaler giver dig muligheden for at få netop den aftale, der bedst dækker dit behov. Endvidere anbefaler vi i vort servicetilbud et serviceinterval – alt efter produkt og aktivitetsniveau. Med en serviceaftale i hånden, sker service automatisk. Med faste intervaller får du besked om servicering af din port/bom eller andet produkt, hvormed du også opnår en langsigtet tilfredshed med din løsning og investering.

 

Serviceaftaler

ServiceBasis
Aftalen inkluderer et sikkerhedstjek i henhold til Bekendtgørelse 1109 samt smøring, justering, efterspænding og et generelt sundhedstjek.

ServicePlus
Udover det lovpligtige sikkerhedstjek, sikrer denne aftale også udbedring af fejl indenfor en garanteret tidsperiode.

ServiceAkut
Denne aftale er for dem, der ikke kan risikere at have beskadiget materiel i længere tid. Aftalen sikrer hjælp indenfor 4 arbejdstimer efter anmeldelse.

ServiceHegn
Vi gennemgår din hegnslinje med aftale om evt. udbedring.

Alle serviceaftaler skræddersys, så de matcher netop dit behov. Så kontakt os for at høre, hvordan vi bedst kan servicere dig.

Serviceforespørgsel

Landsdækkende service 24/7/365.

Har du brug for  en serviceaftale, reparation eller reservedele

Venligst kontakt os, vi vil med glæde hjælpe dig
+Tlf. +45 70 10 00 88

Eller udfyld formularen her ved siden af og vi ringer dig op!

Kontakt mig

Bekendtgørelse nr. 1109

Udpluk fra:
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer
§14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i §6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf.§ 77 i lov om arbejdsmiljø.
Vil du vide mere om Arbejdstilsynets Bekendtgørelse og service læs den fulde tekst her

Yderligere Information

Download PDF