De “almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder og leverancer” også kaldet AB blev revideret i 2018, og 1. januar 2019 trådte AB18 således i kraft. AB18 erstatter AB92, og hos Perimeter Protection Group har vi som følge heraf rettet vores salgs- og leveringsbetingelser, så de lever op til de nye krav.

De nye salgs- og leveringsbetingelser kan downloades her:

Salgs- og leveringsbetingelser v 2

 

Skriv et svar