Perimeter Protection Group bliver grøn

Tag ansvar sammen

Konsekvenserne af den globale opvarmning bliver stadigt mere tydelige og påvirker os alle. Vi kan ikke vente – handling er påkrævet. Vi er også bevidste om vores ansvar, og ønsker at beskytte vores alles blå planet. Derfor har vi søsat projekt “Perimeter Protection bliver grøn”. Først har vi fået et uafhængigt test institut til at fastlægge vores nuværende CO2 fodaftryk.

Vi bruger dette som udgangspunkt for vores videre handlinger og har besluttet at fortsætte af to spor. På den ene side har vi nedsat et internt “PPG energi team”, som identificerer og implementerer mulige CO2 besparelser. På den anden side ønsker vi via klimaprojekter at kompensere for de CO2 emissioner, som vi ikke kan reducere, eller som vi ikke har indflydelse på. Dermed kan vi blive en klima-neutral virksomhed, og fortsætte med at handle bæredygtigt.

CO2 fodaftryk

For at fastlægge vores CO2 fodaftryk, har vi bedt et uafhængigt test institut om at undersøge vores virksomhed gennem hele værdikæden. De totale CO2 emissioner blev opdelt i følgende 3 kategorier:

Under det første område, blev alle direkte CO2 emissioner, der relaterer direkte til virksomheden og fra vores forretnings aktiviteter, fastlagt.

Område 2 omfatter alle indirekte CO2 emissioner, der er forbundet med forsyningsnettet (el og varme) via energileverandører.

Område 3 dækker alle andre indirekte CO2 emissioner. Disse fra virksomheder før og efter os i værdikæden, og som vi derfor ikke har kontrol over.

CO2 emissioner 2019

Fordeling
CO2 emissioner i tons
Andel
Område 1
605,2
8%
Område 2
217,9
2%
Område 3
7.024,6
90%
Total
7.847,7
10%

PPG 2020

Med et resultat på 7.847,7 tons CO2 er vi i midten ar branchen, men det er vigtigt for os at blive en CO2 neutral virksomhed med det samme. For at nå det mål har vi valgt 2 retninger:

PPG Energi team

VI har internt nedsat et “PPG energi team”, der identificerer CO2 besparelser i hele virksomheden, og derefter planlægger og implementerer passende aktiviteter. Det sætter os i stand til direkte at påvirke resultaterne i område 1 og 2, og således reducere CO2 emissionerne i fremtiden.

CO2 kompensation

Desværre har i ikke direkte indflydelse på den største del, område 2. For at kunne leve op til vores ansvar ønsker vi at støtte klima projekter i lande, der allerede er de mest påvirkede af klimaændringerne. På samme tid får de lokale befolkninger en langsigtet, socialt bedre liv.

Vores klimaprojekter 2020

Tüv Nord certificeret projekt
afskovning i Uruguay

Projektet omfatter ialt 21.298 ha land, hvor kvæg tidligere græssede. Her er etableret skovareal, hvor der produceres langsigtede træ produkter, hvor store mængder CO2 fra atmosfæren kan lagres

FN Projekt
Hydroelectricitet i Indien

Projektet vil levere 4.463,88 GWh årligt og et max output på 1.000 MW året rundt. Det vil udsætte behovet for at bygge et kul, olie eller gas drevet kraftværk eller tilsvarende for at forsyne det regionale fossile forsyningsnet. Projektet vil derfor reducere udslippet af drivhusgasser i atmosfæren

Service

Vi tilbyder en vifte at kunde services, skræddersyet til dine behov. Vores team er specialiserede i mekaniske, elektriske og hydrauliske løsninger, og er faglærte i moderne teknologi og værktøjer relateret til vores produkter.

Ønsker du at vide mere om dette produkt ?

Kontakt os

+45 70 10 00 88

PPG Newsletter Subscription

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from :

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

PPG tilmeld til nyhedsbrevet

* indicates required

Jeg forstår, at jeg kan framelde mig nyhedsbrevet til enhver tid, og at mine data kun vil blive behandlet i forbindelse med administrationen af nyhedsbreve, og ikke vil blive overdraget til tredje part. Jeg har læst og accepteret persondatapolitikken.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.