Debatindlæg fra koncernchef Morten Andreasen bragt i Jyllandsposten 18. februar 2019 (se indlæg her):

København var hurtig til at reagere, da Nice, Stockholm, Berlin og London for få år siden blev udsat for en række frygtelige terrorangreb fra lastbiler i høj fart. Den umiddelbare reaktion på den stigende terrortrussel herhjemme var at anbringe store betonklodser på Rådhuspladsen, Strøget, Nyhavn og ved andre samlingspunkter rundt om i byen.

Det var en trussel, der opstod meget pludseligt, og Københavns Kommune gjorde det eneste rigtige i at reagere med de forhåndenværende midler. Om end disse hverken var særligt effektive eller æstetiske.

Betonklodserne er siden blevet erstattet af tunge blomsterkummer. Selv om de pryder byrummet i langt højere grad end betonklodserne, er de næppe robuste nok til at stoppe en lastbil i høj fart, da de ikke er rodfæstet i jorden.

Bevidstheden om kvaliteten af terrorsikringen er stigende, og udrulningen af tredje generations terrorsikringsløsninger, der både er pæne, diskrete og ekstremt effektive, er allerede i gang. Seneste eksempel på det er sikringen af Christiansborg, hvor en stor halvcirkel af enormt stærke pullerter er smukt camoufleret med granitsten.

Nu hvor flere midlertidige terrorsikringsløsninger i byrummet er blevet vejet og fundet for lette, har jeg to opfordringer til kommuner, bygherrer, entreprenører og andre der beskæftiger sig med terrorsikring: Vælg for det første certificerede løsninger, der er ikke bare er hastighedsdæmpende, men som rent faktisk kan stoppe en lastbil på stedet. Sådanne barrierer vil næppe behøve at blive udskiftet i min levetid.

For det andet vil jeg opfordre til, at man i højere grad tænker den fysiske sikring ind i byggeprocesser –  på linje med handicapfaciliteter – så tidligt som muligt og som en naturlig del af et udbudsmateriale.

Nu hvor områderne omkring Københavns kommende metrostationer alligevel er gravet op, er det fx en god anledning til at vurdere behovet for sikringsløsninger omkring stationerne, som jo ofte er store samlingspunkter og derfor potentielle angrebsmål. Det samme gælder, når man alligevel graver i undergrunden for at lægge rør, opføre cykelstier eller renovere bygninger i byrummet.

Hvis man venter med at forholde sig til den fysiske sikkerhed, til den sidste flise er lagt, og snoren er klippet, kan sikkerhedsaspektet blive en dyr og halvhjertet fornøjelse. Det viser al erfaring.

Derfor er det på den lange bane afgørende for både borgernes sikkerhed og skattepenge, at beslutningstagere terrorsikrer så tidligt som muligt og med produkter, der ikke skal skiftes ud inden for få år.

En reaktion

 1. Good day! perimeterprotection.net

  Did you know that it is possible to send proposal fully lawfully?
  We presentation a new legal method of sending business offer through contact forms. Such forms are located on many sites.
  When such requests are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
  also, messages sent through contact Forms do not get into spam because such messages are considered important.
  We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
  The cost of sending one million messages is 49 USD.

  This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693

Skriv et svar