Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Markdetektering - osynlig och manipulationssäker

Vår markdetektering Groundsec använder två underjordiska markdetekteringssystem för att upptäcka obehörig åtkomst. Eftersom den ligger under jord är den helt osynlig och mycket svår att manipulera. Den är lätt att underhålla och har en låg frekvens av falska larm.

Perimeter Protection Groups markdetekterings-produkt GroundSec består av de passiva markdetekterings-systemen GPS och PPS. De placeras under jord och är därför osynliga system, baserade på tryckförändringar. GroundSec kan inte bli upptäckt av verktyg som metalldetektorer eller liknande. De seismiska systemen reagerar på stötar och är helt okänsliga mot elektromagnetiska fält eller störningar. Om de säkrade zonerna är korsade, detekterar underjordiska sensorslangar tryckförändringar genom deras speciella vätskefyllning. En mikroprocessor-styrd signalbehandling med intelligent programvara utvärderar alla händelser. Typen av alarm kan också skiljas mellan för-alarm, huvud alarm och tekniska alarm. Beroende på krav finns fristående eller buss-kompatibela systemstrukturer tillgängliga.

GPS tillåter detektering per zon. PPS är en avancerad version av GPS systemet som ger möjligheten att ställa in zoner med en programvara och att lokalisera händelser med en noggrannhet på upp till 5 meter. På grund av detta, är systemet väldigt enkelt att integrera med svängspeglar eller drönarsystem. Fasta kameror är också lämpliga för kombinationen med PPS på grund av kamerans zonintervall på ca 30 – 40 meter. GroundSec är enkelt att underhålla eftersom endast inflationstrycket regelbundet måste kontrolleras. Därför rekommenderas underhållsbrunnar där slangarna går igenom, som ingår i det skyddade området.

Seismiska markdetekteringssystem

Systemet är osynligt och erbjuder en hög detekteringshastighet

Manipuleringssäkert

Följer varje markkontur

Motståndskraftig mot miljöpåverkan

Fristående eller BUS-kompatibel systemstruktur

Lätt att underhålla

Låg frekvens av falska larm

Intresserad i den här produkten?

Kontakta oss

+46 (0) 10-209 48 00 eller info@perimeterprotection.se