Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Utomhusövervakning

Utomhusövervakning och stängseldetektering - ingen chans för stöld, vandalism eller sabotage

För att garantera en hög skyddsnivå måste olika åtgärder kombineras. Därför erbjuder Perimeter Protection Group olika system för utomhusövervakning, mark & stängseldetektering. Vårt sortiment innefattar även mekaniska hinder, såsom taggtråd och mer. Alla komponenter måste implementeras på rätt sätt för att möta detta krävande krav. Sammanfattningsvis är den intelligenta kombinationen av flera produkter avgörande för att säkerställa både en holistisk och effektiv utomhusövervakning.

Stöld, vandalism eller sabotage ökar ständigt. Därför är områdesskydd inte längre bara ett problem för militära anläggningar, myndigheter, flygplatser eller andra känsliga områden. Handel, industri, logistik och transportsektorn påverkas också. Således blir fordon, maskiner, varor och råvaror såsom stål mer mottagliga för brottslighet, på grund av betydande värden. Därför blir utomhusövervakning och stängseldetektering allt viktigare på alla områden! Ett enstaka stängsel är inte längre tillräckligt eftersom det kan forceras genom skärande, överklättring eller krypning under stängslet.