Take me to the Perimeter Protection Group website
Extranet

Fence Detection systems - Öka skyddsnivån för ditt stängselsystem

Stöld,hot, vandalism eller sabotage ökar ständigt. Områdesskydd blir därför allt viktigare på alla områden! Enbart ett stängsel är inte tillräckligt eftersom det kan övervinnas i värsta fall. Därför innehåller vårt erbjudande moderna system för tillförlitlig stängseldetektering.

Kretsskyddsystemet Medusa lyckas effektivt avskräcka och upptäcka inkräktare. Vid en sluten kretsövervakning mäts strömmen av en krets ständigt. Det motsvarande systemet ligger inom ett staket. Obehörig öppning leder till en urkoppling av de ledande sensortrådarna och utlöser ett alarm.

Medusa är nästan omöjligt att upptäcka på grund av sin dolda och därför manipulationssäkra sensortråd. Medusa kan effektivt installeras direkt in i rören av svetsade nätmattor. Därmed är systemet praktiskt taget fritt från falska alarm.

Medusa kan integreras i nästan alla typer av staket och säkerhetsgrindar.  Väder och vind har ingen påverkan på tillförlitligheten. Dessutom kan överklättring icke destruktivt övervakas med hjälp av en kinkande deflektor. Generellt, kan typiska attacker såsom överklättring, skärning eller brytning samt demontering bli registrerade/ upptäckta.

Med bara tre huvudkomponenter, ett staket, en sensor, kabel och en utvärderare, erbjuder Medusa en extremt diskret och tillförlitlig upptäck/registrering. Med dessa komponenter är Medusa särskilt lämpligt för att säkra företag, men också sofistikerade privata objekt. Medusa förblir ständigt aktiverat 24 timmar om dygnet – oavsett drift och med praktiskt taget inga falska alarm!

Osynligt, svårt att upptäcka

Icke-destruktiv kinking säkrar mot över klättring

Säkerhetsskydd, larm vid skärning

Inga falska larm

Tre huvudkomponenter: Staket, integrerad sensor kabel, Utvärderare

Mikrofon kabel system MicSec

Det passiva upptäck/registreringssystemet MicSec CPS Plus registrerar pålitligt störningar kring det upptäckta objektet och erbjuder idealiskt beskydd. Därför är en känslig tråd monterad kring den upptäckta omkretsen, till exempel ett staket system.

Obehörigt inträde genom skärning, brytning, överklättring eller krypande skapar vibrationer. Vibrationerna upptäcks genom den övervakande kabeln som sedan konverteras till elektriska signaler. Dessa signaler anländer till utvärderaren där de analyseras. När det förinställda referensvärdet är överstiget, utlöses ett alarm.

MicSec kan monteras på många typer av staket, till exempel svetsade nät eller flätat staket etc. Befintliga staket kan enkelt uppgraderas.

MicSec CPS Plus kan också integreras i väggar eller tak, beroende på kraven. Förutsättningen för en pålitlig upptäckt är maximal kontakt mellan kabeln och den övervakade omkretsen.

Regelbundet (årligt) underhåll och spänning av förspänningstrådarna i de flätade staketen rekommenderas. Nedsmutsning från buskar eller träd bör undvikas, eftersom det kan producera vibrationer som kan leda till oönskade alarm. Övervakning av dörrar eller portar är också möjligt. Dessa bör installeras och sedan parametriseras som separata zoner på grund av deras olika oscillerande beteende.

Känsligt mikrofonkabelsystem

Optimal upptäck/registrering av strukturfött ljud

Inomhus eller utomhus applikation

Fristående eller central systemstruktur

Registrering i realtid

Upp till 300 m kabel kan övervakas per zon

Förlarm, larm, fel och sabotage kan visas per zon

Högspänning system PowerSec

Upptäck/registrering via aktiva energitråds system, såsom PowerSec är baserat på avskräckande men ofarliga energipulser. Pulserna frigörs vid kontakt med trådarna.

För dem som vill minska risken kan PowerSec monteras på befintliga system. Tack vare sin begränsade tillströmning av el på maximalt 5 joules finns det ingen hälsorisk för normalt friska människor!

Att överlista systemet är extremt svårt för inkräktaren: Så snart som två trådar vidrör varandra, i händelse av kortslutning eller en trasig tråd, utlöses alarmet.

PowerSec är ett utmärkt komplement till staket, väggar eller andra upptäckningssystem. I grund och botten används detta system mest som klättringsskydd, men med rapporteringsfunktioner.

Oavsiktlig beröring undviks genom att installera det bakom staket och bortom en arms räckvidd. Ledningarna är horisontellt fixerade med ett avstånd på ca 100 mm med en extra stång på staketstolpar. På grund av låg spänning är det ingen hälsorisk för normalt friska människor, men personer med en hjärtstimulator eller barn bör undvika kontakt där det är möjligt.

Ledningar med energipulser

Visuellt stark avskräckande men inte farlig, på grund av riskfria strömstörningar

Tillförlitligt skydd mot nästan alla typer av attacker

Säkerhetsskydd, alarm vid skärning och kortslutning, orsakad av beröring av två ledningar

Godkänd enligt den europeiska standarden IEC 1011

Ytterligare information

Ladda ner PDF

Intresserad i den här produkten?

Kontakta oss

+46 (0) 10-209 48 00 eller info@perimeterprotection.se