Sign In
 

 Säkerhetskontroll

 

​Säkerhetskontroll innebär att
era objekt kontrolleras med avseende på funktion och personsäkerhet en gång per år.

Eventuella brister dokumenteras i protokoll och kan avhjälpas för att undvika onödiga driftstopp.

Detta säkerställer också att samtliga objekt som omfattas av besiktningskrav klarar gällande kravnivå, enligt EU direktiv och övriga regelverk. T.ex. Boverkets författningssamling, (BFS 2006:26) reglerar vilka objekt i en maskindriven anläggning som omfattas och gällande myndighetskrav.

 


 
 

 Kundservice Center

 

Du kan nå oss på telefon under kontorstid 08.00 – 16.45
Telefonnr: 010-209 48 03

Övriga tider fel anmäler ni via e-post.
E-post: service@gunnebostangsel.se

Under kontorstid kan du också få hjälp av vår tekniska support för mindre problem som kan avhjälpas utan att vår tekniker är på plats.

 

Service_Broschyr_Banner.png