Sign In

Fullservice avtal​

Vid installation av
högsäkerhetsprodukter är driftsäkerhet och tillförlitlig funktion av högsta betydelse, 24 timmar om dygnet.

 En störning av funktionen skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Vi kan erbjuda avtal med garanterad inställelsetid för avhjälpande av fel.

  

 

 Kundservice Center

 

Du kan nå oss på telefon under kontorstid 08.00 – 16.45
Telefonnr: 010-209 48 03

Övriga tider fel anmäler ni via e-post.
E-post: service@gunnebostangsel.se

Under kontorstid kan du också få hjälp av vår tekniska support för mindre problem som kan avhjälpas utan att vår tekniker är på plats.

 

Service_Broschyr_Banner.png