Sign In

Förlängd produktgaranti​

Tecknar ni ett avtal med GPP vid
nyinstallation av er anläggning kan vi förlänga vår produktgaranti. Fel som uppstår under garantitiden och faller under de kriterier som för varje enskild produkt omfattas av garantin, avhjälps då kostnadsfritt.

  

 

 Kundservice Center

 

Du kan nå oss på telefon under kontorstid 08.00 – 16.45.
Telefon: 010-20 94803

Övriga tider fel anmäler ni via e-post.
E-post: service@wegoperimeter.se

Under kontorstid kan du också få hjälp av vår tekniska support för mindre problem som kan avhjälpas utan att vår tekniker är på plats.

 

Service_Broschyr_Banner.png