Sign In

Förebyggande serviceavtal

Ett förebyggande serviceavtal
är ett effektivt sätt att minimera risken för akuta driftstopp.

En väl fungerande anläggning är enligt vår erfarenhet, resultatet av god skötsel och regelbunden service. Genom att teckna ett serviceavtal med GPP Perimeter Protection minimerar ni risken för kostsamma med GPP Perimeter Protection minimerar ni risken för kostsamma driftsstopp.

Ett områdesskydd och dess komponenter är ofta en stor investering i verksamheten. Ett förebyggande Ett områdesskydd och dess komponenter är ofta en stor investering i verksamheten. Ett förebyggande serviceavtal är ett bra sätt att skydda den investeringen.

 


 
 

 Kundservice Center

 

Du kan nå oss på telefon under kontorstid 08.00 – 16.45
Telefonnr: 010-209 48 03

Övriga tider fel anmäler ni via e-post.
E-post: service@gunnebostangsel.se

Under kontorstid kan du också få hjälp av vår tekniska support för mindre problem som kan avhjälpas utan att vår tekniker är på plats.

 

Service_Broschyr_Banner.png