Sign In

Områdeslarm​

Genom att komplettera systemet för områdesskydd med ett larmsystem får man en effektiv uppgradering av den fysiska säkerhetslösningen.

I GPPs sortiment av larmprodukter finns olika system för olika behov. Elstängsellarm som monteras i direkt anslutning till det fysiska områdesskyddet, medan andra typer (marklarm och mikrovågslarm) installeras inne på det säkrade området.

Oberoende av vilken typ av larm som väljs, kommer larmsystemet tillsammans med det fysiska områdesskyddet att minska risken för skador eller förlust som kan uppstå i samband med ett intrångförsök.
Vid planering och projektering av ett områdesskydd bör behovet av ett larmsystem diskuteras på ett tidigt stadium under projektet för att bästa möjliga säkerhetslösning ska åstadkommas.

Vår produktportfolio innehåller PowerSec, Medusa, GroundSec, MicSec och WaveSec.

 

 Kontakt

 
Huvudkontor:
GPP Perimeter Protection AB

Kumla Gårdsväg 33F
145 63 Norsborg
Tel: 010-209 48 00 
info@gunnebostangsel.se
 
 
Service, Reservdelar, Support
010-209 48 03 Felanmälan