Sign In
Vårt erbjudande

Kraftverk​

Växthuseffekten, bränsle-resurser och framtida ökat behov av elektricitet är aktuella nyckelfrågor. Kärnkraft är en alternativ lösning som tillgodoser framtida behov av elektricitet.
Men hotet om nukleär terrorism förblir oförändrat, det finns ingen anledning att tro att terroristers eller andra kriminella gruppers intresse av kärnmaterial och annat radioaktivt material har minskat.

Dessutom kan konsekvenserna av ett sabotage få katastrofala konsekvenser på ekonomi, politik, hälsa och miljö. Kärnkraftens vara eller inte vara är alltjämt en diskussionsfråga i politiska och allmänna sammanhang.
IAEAs omfattande arbete har utmynnat i instrument och verktyg för att stötta staters implementering av effektiva och reaktiva säkerhets policies.

Konventionen om fysiskt skydd av kärnämnen (CPPNM) och dess senaste tillägg NTC med flera, är exempel på dessa verktyg. En av de största utmaningarna för gränsöverskridande grupper och individuella stater är att inom de närmaste åren säkerställa att alla dessa rekommendationer och vertyg är implementerade på ett effektivt sätt.

Med vår djupa kunskap om kritisk infrastruktur, teknisk expertis och en kontinuerlig produkt- och lösningsutveckling, erbjuder GMed vår djupa kunskap om kritisk infrastruktur, teknisk expertis och en kontinuerlig produkt- och lösningsutveckling, erbjuder GMed vår djupa kunskap om kritisk infrastruktur, teknisk expertis och en kontinuerlig produkt- och lösningsutveckling, erbjuder GMed vår djupa kunskap om kritisk infrastruktur, teknisk expertis och en kontinuerlig produkt- och lösningsutveckling, erbjuder GPP Perimter Protection heltäckande säkerhetslösningar som garanterar pålitlighet, flexibilitet och en hög kvalitetsnivå.
Vår breda plattform av produkter och lösningar för elektronisk övervakning; larm, områdesskydd, entrésäkerhet och värdeförvaring gör att vi kan tillgodose era krav för att upptäcka, kontrollera och avskräcka otillbörligt inträde. Skydda byggnader, information och personal.

GPP Perimetr Protection ger gedigen teknisk support till statliga tjänster, tekniska avdelningar, konsulter, arkitekter, huvudentreprenörer, internationella kärntekniska specialister och lokala platschefer och följer nödvändig sekretess- och säkerhetsprocesser gällande hantering och lagring av känslig information.

 

 Kontakt

 
Huvudkontor:
GPP Perimeter Protection AB

Kumla Gårdsväg 33F
145 63 Norsborg
Tel: 010-209 48 00 
info@gunnebostangsel.se
 
 
Service, Reservdelar, Support
010-209 48 03 Felanmälan