Sign In
Vårt erbjudande

Militära områden​

GPP Perimeter Protection har mer än 35 års erfarenhet av samarbete med militären, vilket betyder mer än 35 års samarbete med ansvarig personal för militär säkerhet och avdelningar inom
- Planering
- Utveckling och design av produkter och lösningar
- Projektledning
- Installation
för att leverera högsta nivå av säkerhet.


GPP Perimeter Protection har varit i framkanten i samarbeten med militären för att utveckla och designa produkter som följer militärens krav och som kan användas inom olika sektorer. Dessa produkter har testats globalt enligt militära standards och certifierats.

GPP Perimeter Protection har global närvaro och har därmed förmågan att erbjuda en smidig process från initial översyn av området, design- och funktionsanalys, förbindelse med konsultande ingenjörer etc. genom projektledning och installation och säkerställande att en professionell relation bibehålls genom hela processen. Av stor vikt är planeringen av ett kontinuerligt underhåll av installerade lösningar.

Varje uppdrag är unikt med specifika problem att lösa. Med GPP Perimeter Protections breda portfölj av säkerhetsprodukter är vi mycket lämpade att erbjuda en helhetslösning av dessa problem på ett globalt plan. Detta inkluderar yttre områdesskydd, lösningar för passersystem och elektronisk säkerhet - vilket efter installation sedan kan underhållas av en lokal resurs.

För att säkerställa driften att militära anläggningar är det viktigt att säkerhetslösningarna ingjuter en känsla av säkerhet hos personalen som sköter och skyddas av dem - GPP Perimeter Protection är den partner som kan erbjuda detta.

 

 Kontakt

 
Huvudkontor:
GPP Perimeter Protection AB

Kumla Gårdsväg 33F
145 63 Norsborg
Tel: 010-209 48 00 
info@gunnebostangsel.se
 
 
Service, Reservdelar, Support
010-209 48 03 Felanmälan