Sign In
Vårt erbjudande

Transport och Logistik

​Transport och logistiksektorn är definitionen av ett internationellt område med kontinuerlig förändring och utveckling. Mångfald av utbyten, flexibilitet, utveckling av nya verksamheter, olika typer av aktörer och hård konkurrens. Alla dessa faktorer bidrar till en komplex omgivning och speciella säkerhetskrav för just denna sektor.

Fokus för hela logistik- och transportsektorn är att skydda den logistiska infrastrukturen och transportutrustning. Med vår djupa kunskap om kritisk infrastruktur, teknisk expertis och en kontinuerlig produkt- och lösningsutveckling, erbjuder GPP Perimeter Protection heltäckande säkerhetslösningar som garanterar pålitlighet, flexibilitet och en hög kvalitetsnivå.

GPP Perimeter Protections omfattande erfarenhet och kompetens inom tillträdes- och entrékontroll, områdesskydd och elektronisk säkerhet, gör oss till en naturlig partner för stora och mindre aktörer inom Transport och logistik.

Vi levererar kompletta säkerhetslösningar som inkluderar utrustning, mjukvara och service som ger mervärde. Vi är med hela processen från initial utvärdering av behov till installerad lösning och efterföljande support av serviceorganisation.

 

 Kontakt

 
Huvudkontor:
GPP Perimeter Protection AB

Kumla Gårdsväg 33F
145 63 Norsborg
Tel: 010-209 48 00 
info@gunnebostangsel.se
 
 
Service, Reservdelar, Support
010-209 48 03 Felanmälan