Sign In
Vårt erbjudande

Ambassader

Ambassadsektorn är ett område i snabb utveckling med en tydlig anknytning till andra områden inom och utanför nationella gränser. Säkerhetsdivisionerna inom olika länders regeringar utbyter kontinuerlig information och kunskap över landsgränserna för att minimera säkerhetsrisker. Här kan GPP Perimeter Protection komma in med omfattande säkerhetsexpertis globalt över gränserna.

Med erfarenhet från kontinuerligt förändrade hotsituationer har denna sektor varit den drivande kraften i utformningen av preventiva åtgärder för att reducera säkerhetsrisker. Inte bara i ambassadvärlden, utan även utanför. GPP Perimeter Protection har kontinuerligt samarbetat med flera internationella regeringssäkerhetsorgan gällande design och testning av säkerhetslösningar för att uppnå rätt certifieringsnivå.

Vi kan erbjuda en smidig process från en initial översyn av skyddsområdet, arkitektonisk definition, förbindelse med ingenjörskonsulter till projektledning och installation vilket ger professionalism genom hela processen.

Varje område har unika utmaningar. GPP Perimeter Protection har ett omfattande utbud av säkerhetslösningar och kan erbjuda integrerade och totala säkerhetslösningar på global basis. Detta inkluderar områdesskydd, tillträdeskontroll och säkerhetsentrélösningar, elektronisk säkerhet, ballistiska och explosionssäkra partitioner, högsäkerhetsklassificerade vägspärrar/bommar och entrésystem. Efter installation av dessa system kan de administreras genom ett gemensamt övergripande gränssnitt.

För att säkerställa att dessa områden fungerar tillfredställande är det viktigt att säkerhetsåtgärderna ingjuter en känsla av säkerhet hos personalen som använder och skyddas av dem. GPP Perimeter Protection AB är den partner som kan erbjuda detta.

 

 

 Kontakt

 
Huvudkontor:
GPP Perimeter Protection AB

Kumla Gårdsväg 33F
145 63 Norsborg
Tel: 010-209 48 00 
info@gunnebostangsel.se
 
 
Service, Reservdelar, Support
010-209 48 03 Felanmälan