Sign In
Vårt erbjudande

 Flygplatser

Flygplatssektorn som en del av transportsektorn har utvecklats extremt snabbt de senaste 5 åren med en realitet av kostnadsreduktioner vilket i många fall innebär "enbart flygstol utan något därtill", flygbolag i budgetklass och sammanslagningar och samarbeten mellan större aktörer.
Denna förändring har inneburit att fler mindre flygplatser används samt att de större aktörerna har ökade krav och förväntningar på sig från flygplatsen för att tillgodose deras kunders krav.

De civila luftfartsmyndigheterna har tillsammans med regeringar och ägare sett över att minimera risker genom att nyttja beprövade och testade produkter. Kraven för flygplatssäkerhet överensstämmer till stor del med kraven för militära- eller ambassad-områden, men även för energisektorn såsom kärnkraftverk med översyn av verksamheten och rekommendationer från regeringsorgan. På grund av global karaktär, sker samarbeten över gränserna för att mildra hot och risker.
GPP Perimeter Protection har varit i framkanten i detta säkerhetsarbete och har designat och utvecklat lösningar i enlighet med uppsatta strikta krav. Utvecklade lösningar som är testade och certifierade enligt olika standarder och kan användas för olika segment i behov av högsäkerhetsskydd.

GPP Perimeter Potection har global närvaro och kan erbjuda lösningar och kompetens genom hela processen från den initiala utvärderingen av säkerhets- och flödesbehov till avslutat projekt med stödet av den lokala service organisationen.

Varje område har sin utmaning och med GPP Perimeter Protections breda produktportfölj kan en integrerad helhetslösning erbjudas på både lokal och global nivå. Elektronisk säkerhet, skottsäkra lösningar, tillträdes- och entrékontroll via immigrations-, boarding- eller envägsslussar som ger en säker gräns mellan högsäkerhetsområde och allmänt område. För yttre områdesskydd högsäkerhetsgrindar och antiterrorist lösningar som verifierar och förhindrar inkräktande fordon med bibehållna fordonsflöden. GPP Perimeter Protections organisation med mångårig erfarenhet av flygplatssäkerhet är en samarbetspartner som ger den säkerhet och kompetens som flygplatsen behöver.
 

 Kontakt

 
Huvudkontor:
GPP Perimeter Protection AB

Kumla Gårdsväg 33F
145 63 Norsborg
Tel: 010-209 48 00 
info@gunnebostangsel.se
 
 
Service, Reservdelar, Support
010-209 48 03 Felanmälan