Sign In
Om oss

Miljö

GPP Perimeter Protection AB anser att ett företag bör agera ansvarsfullt och minimera skadlig påverkan på den omgivande miljön. Följande koncernmål är uppsatta:


  • Optimera energianvändandet och minimera den klimatpåverkan som generereras av verksamheten
  • Effektivt användande av råmaterial och naturresurser
  • Bibehålla effektiv sortering och re-cykling av material för att minimera mängden material som ej kan återvinnas
  • Vidareutveckla den strategiska produktutvecklingen ur ett miljöperspektiv. Se till ett optimerat nyttjande av energi och naturresurser under produktens totala livscykel