Sign In
Om oss

Säkert områdesskydd

Vi är en av Sveriges och Europas ledande leverantörer av modernt fysiskt områdesskydd med integrerade säkerhetslösningar med ansvar för;
 
 • Rådgivning                                    
 • Design & Projektering
 • Leverans
 • Installation & Projektledning
 • Service & Underhåll
 
Vi är våra kunders säkerhetspartner.
 
Partnerskap
Vi fokuserar på långsiktiga relationer med våra kunder för att kunna lära känna dem och för att verkligen kunna hjälpa dem med deras säkerhetsbehov och för att kunna skapa mervärde i deras verksamhet.
 
Professionalism
Vi arbetar med en hög standard inom alla områden:
 • Socialt ansvar -  miljö & Säkerhet
 • Affärsmässigt - struktur, Processer & Certifikat
 • Industriellt - teknikplattformar, Produktutveckling och Produktion
 • Personal – etik, Utbildning och vidareutveckling av personal
 
Professionalism innebär också att vi strävar efter att ha full kontroll. Detta gäller interna projekt och målsättningar likaväl som på de kundprojekt vi utför.
 
Effektivitet
 • Vi levererar det vi sagt att vi skall leverera på utsatt tid
 • Vi utvecklar löpande våra produkter, lösningar och vårt tjänsteerbjudande för att möta våra kunders krav
 • Vi arbetar löpande med att effektivisera våra processer och vårt kunnande
 

 Vi skyddar

 

 

"GPP Perimeter Protection AB skyddar människor, byggnader och egendomar, ger säkerhet till dig, dina anställda och dina kunder. 

Vi tillför värde till våra kunder genom att leverera kompletta lösningar och vi säkrar kundens investering över tiden genom egen service"