Sign In
 

 Vår Historia

 

2011
Perimeter Protection förvärvas av Procuritas Capital Investors IV. 

1970
Flätverksproduktionen flyttas till Ödeborg.
 
1968
Gunnebo köper Ödeborgs bruk i Dalsland.

1911
Första Gunnebostängslet produceras i Gunnebo.

1764

Gunnebo Industrier grundas i Gunnebo utanför Västervik, på Sveriges östkust. Företaget fokuserade på produktion av spik och kedjor för sjöfartsindustrin.

Perimeter Protection Group
Perimeter Protection är en av Europas ledande företag inom fysiskt områdesskydd och integrerade säkerhetslösningar. Verksamheten består av dotterbolag i de nordiska ländera samt Tyskland, Frankrike och Estland. GPP Perimeter Protection har produktionsfaciliteter i Ödeborg (Sverige) och Salzkotten (Tyskland) och i Doulevant le Chateau (Frankrike). Produktportföljen innehåller allt från enkla villastängsel till krasch-testade högsäkerhetsprodukter.

Procuritas
Procuritas är ett riskkapitalbolag som specialiserar sig på att initiera, strukturera och finansiera utköpsaffärer i Skandinavien. Företaget grundades 1986 och har sedan dess fokuserat på medelstora företag, aktivt ägarskap och ett värdeskapande i investeringens samtliga faser. Med åren har Procuritas skaffat sig erfarenheter av en mängd olika transaktioner, under mycket skiftande marknadsförhållanden.